1900 zł brutto, ile to netto?

 

1402.95 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 185.44 zł
Składka rentowa 28.5 zł
Składka chorobowa 46.55 zł
Składka zdrowotna 147.56 zł
Zaliczka na podatek 89 zł

1383.01 zł
netto (na rękę)

1642 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 185.44 zł
Składka rentowa 28.5 zł
Składka chorobowa 46.55 zł
Składka zdrowotna 147.56 zł
Zaliczka na podatek 108.94zł

1641.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 258.4 zł

1545 zł
netto (na rękę)VAT 23% 355 zł

Umowa o pracę

1402.95
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1900 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1900 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1900 = 185.44 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1900 = 28.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1900 = 46.55 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 260.49 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1900 - 260.49 = 1639.51 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1639.51 * 9% = 147.56 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1639.51 * 7,75% = 127.06 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1900 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 260.49 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1900 zł - 260.49 zł - 111.25 zł = 1528 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1528 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1528 * 7%) - 46,33 zł = 216 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 216 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1639.51 * 7,75 % = 127.06 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1528 zł - 127.06 zł = 89 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1900 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 260.49 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 147.56 zł

  Zaliczka na podatek - 89 zł

  Wynagrodzenie netto: 1900 zł - 260.49 zł - 147.56 zł -89 zł = 1402.95 zł

Umowa zlecenie

1383.01
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 185.44 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 28.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 46.55 zł
Razem składki ZUS 260.49 zł
Koszty uzyskania 20% 327.902 zł
Podstawa opodatkowania 1312 zł
Zaliczka na podatek 108.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 127.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 147.56 zł
Kwota netto (na rękę) 1383.01 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1642 zł

Umowa o dzieło

1641.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1900 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1738.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1641.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1900 zł
Podstawa opodatkowania 950 zł
Koszty uzyskania 950 zł
Podatek do US 17% 161.5 zł
Kwota netto (na rękę) 1738.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1900 zł
Podstawa opodatkowania 380 zł
Koszty uzyskania 1520 zł
Podatek do US 17% 258.4 zł
Kwota netto (na rękę) 1641.6 zł

Umowa B2B

1545
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1900 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1545 Sprawdzenie działania: 1545 netto * 23% = 355 (to nasza kwota VAT) 1545 netto + 355 VAT = 1900 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1900 zł
Podatek VAT 23 % 355
Kwota netto 1545 zł

  Frazy powiązane:

 • 1900 brutto ile to netto
 • 1900 brutto ile to netto 2015
 • 1900 brutto ile to netto 2016
 • 1900 brutto
 • 1900 netto ile to brutto
 • 1900 brutto ile netto
 • 1900 zł brutto ile to netto
 • 1900
 • http://netto-brutto eu/brutto/1900/
 • 1920 brutto ile to netto 2016
 • 1900 brutto ile to na reke
 • 1900brutto
 • 1900 netto ile brutto
 • 1900 netto ile to brutto 2016
 • 1900 ile to netto
 • 1900 zl brutto ile to netto
 • umowa o pracę 1900 brutto
 • 1900 brutto ile to netto umowa o prace
 • umowa o pracę 1900 brutto a wszystkie składki
 • 1900brutto ile na reke

Najciekawsze: