1850 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1355.7
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1850 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1850 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1850 = 180.56 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1850 = 27.75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1850 = 45.325 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 253.635 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1850 - 253.635 = 1596.365 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1596.365 * 9% = 143.67 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1596.365 * 7,75% = 123.72 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1850 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 253.635 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1850 zł - 253.635 zł - 111.25 zł = 1485 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1485 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1485 * 18%) - 46,33 zł = 220.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 220.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1596.365 * 7,75 % = 123.72 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1485 zł - 123.72 zł = 97 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1850 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 253.635 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 143.67 zł

  Zaliczka na podatek - 97 zł

  Wynagrodzenie netto: 1850 zł - 253.635 zł - 143.67 zł -97 zł = 1355.7 zł


  Frazy powiązane:

 • 1850 brutto ile to netto 2016
 • 1850 brutto
 • 1850 brutto ile to netto
 • 1850 brutto ile to netto 2015
 • 1850 brutto ile na reke
 • 1850 ile to netto
 • 1850 brutto ile netto
 • 1750 brutto ile to netto
 • 1850 zł brutto ile to netto
 • 1850
 • http://netto-brutto eu/brutto/1850/
 • 1850 netto
 • 1850 zl brutto ile to netto
 • 1850 netto ile to brutto
 • 1850 brutto to ile netto
 • 1850 brutto ile to jest netto
 • ile netto z 1850 brutto
 • ile to jest 1850 brutto
 • 1850 brutto ile to netto umowa o prace
 • 1850 ile na reke

Najciekawsze: