18280 zł brutto, ile to netto?

 

12958.17 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1784.128 zł
Składka rentowa 274.2 zł
Składka chorobowa 447.86 zł
Składka zdrowotna 1419.64 zł
Zaliczka na podatek 1396 zł

13305.64 zł
netto (na rękę)

15794 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1784.128 zł
Składka rentowa 274.2 zł
Składka chorobowa 447.86 zł
Składka zdrowotna 1419.64 zł
Zaliczka na podatek 1048.53zł

15793.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2486.08 zł

14862 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3418 zł

Umowa o pracę

12958.17
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 18280 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 18280 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 18280 = 1784.128 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 18280 = 274.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 18280 = 447.86 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2506.188 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 18280 - 2506.188 = 15773.812 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 15773.812 * 9% = 1419.64 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 15773.812 * 7,75% = 1222.47 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 18280 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2506.188 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 18280 zł - 2506.188 zł - 111.25 zł = 15663 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 15663 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (15663 * 7%) - 46,33 zł = 2618.95 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2618.95 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 15773.812 * 7,75 % = 1222.47 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 15663 zł - 1222.47 zł = 1396 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 18280 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2506.188 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1419.64 zł

  Zaliczka na podatek - 1396 zł

  Wynagrodzenie netto: 18280 zł - 2506.188 zł - 1419.64 zł -1396 zł = 12958.17 zł

Umowa zlecenie

13305.64
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1784.128 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 274.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 447.86 zł
Razem składki ZUS 2506.188 zł
Koszty uzyskania 20% 3154.7624 zł
Podstawa opodatkowania 12619 zł
Zaliczka na podatek 1048.53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1222.47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1419.64 zł
Kwota netto (na rękę) 13305.64 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 15794 zł

Umowa o dzieło

15793.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 18280 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 16726.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 15793.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 18280 zł
Podstawa opodatkowania 9140 zł
Koszty uzyskania 9140 zł
Podatek do US 17% 1553.8 zł
Kwota netto (na rękę) 16726.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 18280 zł
Podstawa opodatkowania 3656 zł
Koszty uzyskania 14624 zł
Podatek do US 17% 2486.08 zł
Kwota netto (na rękę) 15793.92 zł

Umowa B2B

14862
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 18280 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 14862 Sprawdzenie działania: 14862 netto * 23% = 3418 (to nasza kwota VAT) 14862 netto + 3418 VAT = 18280 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 18280 zł
Podatek VAT 23 % 3418
Kwota netto 14862 zł

  Frazy powiązane:

 • 18280
 • https://netto-brutto.eu/brutto/18280