1818 zł brutto, ile to netto?

 

1344.56 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 177.4368 zł
Składka rentowa 27.27 zł
Składka chorobowa 44.541 zł
Składka zdrowotna 141.19 zł
Zaliczka na podatek 83 zł

1323.14 zł
netto (na rękę)

1571 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 177.4368 zł
Składka rentowa 27.27 zł
Składka chorobowa 44.541 zł
Składka zdrowotna 141.19 zł
Zaliczka na podatek 104.42zł

1570.752 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 247.248 zł

1478 zł
netto (na rękę)VAT 23% 340 zł

Umowa o pracę

1344.56
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1818 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1818 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1818 = 177.4368 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1818 = 27.27 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1818 = 44.541 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 249.2478 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1818 - 249.2478 = 1568.7522 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1568.7522 * 9% = 141.19 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1568.7522 * 7,75% = 121.58 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1818 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 249.2478 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1818 zł - 249.2478 zł - 111.25 zł = 1458 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1458 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1458 * 7%) - 46,33 zł = 204.1 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 204.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1568.7522 * 7,75 % = 121.58 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1458 zł - 121.58 zł = 83 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1818 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 249.2478 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 141.19 zł

  Zaliczka na podatek - 83 zł

  Wynagrodzenie netto: 1818 zł - 249.2478 zł - 141.19 zł -83 zł = 1344.56 zł

Umowa zlecenie

1323.14
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 177.4368 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 27.27 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 44.541 zł
Razem składki ZUS 249.2478 zł
Koszty uzyskania 20% 313.75044 zł
Podstawa opodatkowania 1255 zł
Zaliczka na podatek 104.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 121.58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 141.19 zł
Kwota netto (na rękę) 1323.14 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1571 zł

Umowa o dzieło

1570.752
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1818 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1663.47 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1570.752 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1818 zł
Podstawa opodatkowania 909 zł
Koszty uzyskania 909 zł
Podatek do US 17% 154.53 zł
Kwota netto (na rękę) 1663.47 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1818 zł
Podstawa opodatkowania 363.6 zł
Koszty uzyskania 1454.4 zł
Podatek do US 17% 247.248 zł
Kwota netto (na rękę) 1570.752 zł

Umowa B2B

1478
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1818 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1478 Sprawdzenie działania: 1478 netto * 23% = 340 (to nasza kwota VAT) 1478 netto + 340 VAT = 1818 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1818 zł
Podatek VAT 23 % 340
Kwota netto 1478 zł

  Frazy powiązane:

 • brutto 1818