1797 zł brutto, ile to netto?

 

1330.07 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 175.3872 zł
Składka rentowa 26.955 zł
Składka chorobowa 44.0265 zł
Składka zdrowotna 139.56 zł
Zaliczka na podatek 81 zł

1308.24 zł
netto (na rękę)

1553 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 175.3872 zł
Składka rentowa 26.955 zł
Składka chorobowa 44.0265 zł
Składka zdrowotna 139.56 zł
Zaliczka na podatek 102.83zł

1552.608 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 244.392 zł

1461 zł
netto (na rękę)VAT 23% 336 zł

Umowa o pracę

1330.07
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1797 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1797 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1797 = 175.3872 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1797 = 26.955 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1797 = 44.0265 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 246.3687 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1797 - 246.3687 = 1550.6313 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1550.6313 * 9% = 139.56 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1550.6313 * 7,75% = 120.17 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1797 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 246.3687 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1797 zł - 246.3687 zł - 111.25 zł = 1439 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1439 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1439 * 7%) - 46,33 zł = 200.87 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 200.87 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1550.6313 * 7,75 % = 120.17 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1439 zł - 120.17 zł = 81 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1797 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 246.3687 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 139.56 zł

  Zaliczka na podatek - 81 zł

  Wynagrodzenie netto: 1797 zł - 246.3687 zł - 139.56 zł -81 zł = 1330.07 zł

Umowa zlecenie

1308.24
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 175.3872 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 26.955 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 44.0265 zł
Razem składki ZUS 246.3687 zł
Koszty uzyskania 20% 310.12626 zł
Podstawa opodatkowania 1241 zł
Zaliczka na podatek 102.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 120.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 139.56 zł
Kwota netto (na rękę) 1308.24 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1553 zł

Umowa o dzieło

1552.608
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1797 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1644.255 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1552.608 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1797 zł
Podstawa opodatkowania 898.5 zł
Koszty uzyskania 898.5 zł
Podatek do US 17% 152.745 zł
Kwota netto (na rękę) 1644.255 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1797 zł
Podstawa opodatkowania 359.4 zł
Koszty uzyskania 1437.6 zł
Podatek do US 17% 244.392 zł
Kwota netto (na rękę) 1552.608 zł

Umowa B2B

1461
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1797 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1461 Sprawdzenie działania: 1461 netto * 23% = 336 (to nasza kwota VAT) 1461 netto + 336 VAT = 1797 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1797 zł
Podatek VAT 23 % 336
Kwota netto 1461 zł

  Frazy powiązane:

 • 1797 netto
 • 1797 brutto ile to netto
 • 1797 zł brutto ile to netto

Najciekawsze: