1750 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1286.17
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1750 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1750 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1750 = 170.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1750 = 26.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1750 = 42.875 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 239.925 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1750 - 239.925 = 1510.075 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1510.075 * 9% = 135.91 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1510.075 * 7,75% = 117.03 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1750 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 239.925 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1750 zł - 239.925 zł - 111.25 zł = 1399 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1399 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1399 * 18%) - 46,33 zł = 205.49 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 205.49 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1510.075 * 7,75 % = 117.03 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1399 zł - 117.03 zł = 88 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1750 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 239.925 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 135.91 zł

  Zaliczka na podatek - 88 zł

  Wynagrodzenie netto: 1750 zł - 239.925 zł - 135.91 zł -88 zł = 1286.17 zł


  Frazy powiązane:

 • 1750 brutto ile to netto 2015
 • brutto ile to netto
 • 1750 brutto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1750/
 • 1750 brutto ile netto
 • 1750 netto ile to brutto 2015
 • brutto ile netto
 • kwota brutto ile to netto
 • ile brutto to netto
 • 1750 brutto ile to netto 2017
 • 1750 ile to na reke
 • 1750 brutto ile to netto 2015 umowa o prace
 • 1750
 • 1750 netto ile to brutto
 • 1750 ile to netto
 • 1750 netto ile to brutto 2016
 • 1750 zł brutto ile to netto
 • podstawa brutto
 • 17 50 brutto ile to netto
 • 1750 brutto ile to na rękę

Najciekawsze: