1750 zł brutto, ile to netto?

 

1297.17 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 170.8 zł
Składka rentowa 26.25 zł
Składka chorobowa 42.875 zł
Składka zdrowotna 135.91 zł
Zaliczka na podatek 77 zł

1274.2 zł
netto (na rękę)

1512 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 170.8 zł
Składka rentowa 26.25 zł
Składka chorobowa 42.875 zł
Składka zdrowotna 135.91 zł
Zaliczka na podatek 99.97zł

1512 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 238 zł

1423 zł
netto (na rękę)VAT 23% 327 zł

Umowa o pracę

1297.17
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1750 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1750 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1750 = 170.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1750 = 26.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1750 = 42.875 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 239.925 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1750 - 239.925 = 1510.075 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1510.075 * 9% = 135.91 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1510.075 * 7,75% = 117.03 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1750 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 239.925 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1750 zł - 239.925 zł - 111.25 zł = 1399 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1399 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1399 * 7%) - 46,33 zł = 194.07 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 194.07 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1510.075 * 7,75 % = 117.03 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1399 zł - 117.03 zł = 77 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1750 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 239.925 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 135.91 zł

  Zaliczka na podatek - 77 zł

  Wynagrodzenie netto: 1750 zł - 239.925 zł - 135.91 zł -77 zł = 1297.17 zł

Umowa zlecenie

1274.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 170.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 26.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 42.875 zł
Razem składki ZUS 239.925 zł
Koszty uzyskania 20% 302.015 zł
Podstawa opodatkowania 1208 zł
Zaliczka na podatek 99.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 117.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 135.91 zł
Kwota netto (na rękę) 1274.2 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1512 zł

Umowa o dzieło

1512
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1750 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1601.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1512 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1750 zł
Podstawa opodatkowania 875 zł
Koszty uzyskania 875 zł
Podatek do US 17% 148.75 zł
Kwota netto (na rękę) 1601.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1750 zł
Podstawa opodatkowania 350 zł
Koszty uzyskania 1400 zł
Podatek do US 17% 238 zł
Kwota netto (na rękę) 1512 zł

Umowa B2B

1423
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1750 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1423 Sprawdzenie działania: 1423 netto * 23% = 327 (to nasza kwota VAT) 1423 netto + 327 VAT = 1750 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1750 zł
Podatek VAT 23 % 327
Kwota netto 1423 zł

  Frazy powiązane:

 • 1750 brutto ile to netto 2015
 • brutto ile to netto
 • 1750 brutto
 • ile brutto to netto
 • brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1750/
 • 1750 brutto ile netto
 • kwota brutto ile to netto
 • 1750 netto ile to brutto 2015
 • 1750 brutto ile to netto 2017
 • 1750 ile to na reke
 • 1750 netto ile to brutto
 • 17 zł brutto ile to netto umowa o pracę
 • 1750 brutto ile to netto 2015 umowa o prace
 • 1750
 • 1750 ile to netto
 • 1750 zł brutto ile to netto
 • 1750 netto ile to brutto 2016
 • podstawa brutto
 • wynagrodzenie brutto ile to netto

Najciekawsze: