17000 zł brutto, ile to netto?

 

12055.06 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1659.2 zł
Składka rentowa 255 zł
Składka chorobowa 416.5 zł
Składka zdrowotna 1320.24 zł
Zaliczka na podatek 1294 zł

12373.93 zł
netto (na rękę)

14688 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1659.2 zł
Składka rentowa 255 zł
Składka chorobowa 416.5 zł
Składka zdrowotna 1320.24 zł
Zaliczka na podatek 975.13zł

14688 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2312 zł

13821 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3179 zł

Umowa o pracę

12055.06
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 17000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 17000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 17000 = 1659.2 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 17000 = 255 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 17000 = 416.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2330.7 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 17000 - 2330.7 = 14669.3 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 14669.3 * 9% = 1320.24 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 14669.3 * 7,75% = 1136.87 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 17000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2330.7 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 17000 zł - 2330.7 zł - 111.25 zł = 14558 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 14558 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (14558 * 7%) - 46,33 zł = 2431.1 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2431.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 14669.3 * 7,75 % = 1136.87 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 14558 zł - 1136.87 zł = 1294 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 17000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2330.7 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1320.24 zł

  Zaliczka na podatek - 1294 zł

  Wynagrodzenie netto: 17000 zł - 2330.7 zł - 1320.24 zł -1294 zł = 12055.06 zł

Umowa zlecenie

12373.93
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1659.2 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 255 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 416.5 zł
Razem składki ZUS 2330.7 zł
Koszty uzyskania 20% 2933.86 zł
Podstawa opodatkowania 11735 zł
Zaliczka na podatek 975.13 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1136.87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1320.24 zł
Kwota netto (na rękę) 12373.93 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 14688 zł

Umowa o dzieło

14688
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 17000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 15555 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 14688 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 17000 zł
Podstawa opodatkowania 8500 zł
Koszty uzyskania 8500 zł
Podatek do US 17% 1445 zł
Kwota netto (na rękę) 15555 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 17000 zł
Podstawa opodatkowania 3400 zł
Koszty uzyskania 13600 zł
Podatek do US 17% 2312 zł
Kwota netto (na rękę) 14688 zł

Umowa B2B

13821
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 17000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 13821 Sprawdzenie działania: 13821 netto * 23% = 3179 (to nasza kwota VAT) 13821 netto + 3179 VAT = 17000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 17000 zł
Podatek VAT 23 % 3179
Kwota netto 13821 zł

  Frazy powiązane:

 • 17000 brutto
 • 17000 brutto ile to netto
 • 17 000 brutto ile to netto
 • 17000 pln brutto
 • 2448 ile to jest na reke
 • 11€ brutto ile netto wychodzi
 • 17 tysiecy brutto ile to netto
 • 17000 koron brutto ile to netto
 • 17000 brutto ile to netto 2016
 • 17 000 brutto
 • netto z 17000
 • 17000 brutto tonetto
 • 17400 brutto umowa o prace ile to netto
 • kalkulator wynagrodzenia 17000 pln brutto
 • 17000 brutto netto
 • 17 000 € brutto to ile to jest?
 • 17000 tys brutto ile to netto
 • 17000 PLN ile netto
 • 17000brutto
 • 17000 nauczyciel to ile na rękę