1700 zł brutto, ile to netto?

 
1250.91
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1700 = 165.92 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1700 = 25.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1700 = 41.65 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 233.07 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1700 - 233.07 = 1466.93 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1466.93 * 9% = 132.02 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1466.93 * 7,75% = 113.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 233.07 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1700 zł - 233.07 zł - 111.25 zł = 1356 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1356 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1356 * 18%) - 46,33 zł = 197.75 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 197.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1466.93 * 7,75 % = 113.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1356 zł - 113.69 zł = 84 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 233.07 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 132.02 zł

  Zaliczka na podatek - 84 zł

  Wynagrodzenie netto: 1700 zł - 233.07 zł - 132.02 zł -84 zł = 1250.91 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.92 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.65 zł
Razem składki ZUS 233.07 zł
Koszty uzyskania 20% 293.386 zł
Podstawa opodatkowania 1174 zł
Zaliczka na podatek 97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 114 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 132.0237 zł
Kwota netto (na rękę) 1237.91 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1455 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1700 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1547 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1455.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1700 zł
Podstawa opodatkowania 850 zł
Koszty uzyskania 850 zł
Podatek do US 18% 153 zł
Kwota netto (na rękę) 1547 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1700 zł
Podstawa opodatkowania 340 zł
Koszty uzyskania 1360 zł
Podatek do US 18% 244.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1455.2 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1700 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1382 Sprawdzenie działania: 1382 netto * 23% = 318 (to nasza kwota VAT) 1382 netto + 318 VAT = 1700 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1700 zł
Podatek VAT 23 % 318
Kwota netto 1382 zł

  Frazy powiązane:

 • 1700 brutto ile to netto 2015
 • 1700 netto ile to brutto 2016
 • 1700 brutto
 • 1700 brutto ile to netto 2016
 • 1700 brutto ile to netto 2017
 • 1700 netto
 • 1700 zl brutto ile netto
 • emerytura 1700 brutto ile netto
 • 1700 zł netto ile to brutto
 • 1700 brutto ile netto
 • emerytura 2400 brutto ile to netto
 • 1700 euro brutto ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1700/
 • jaka emerytura przy zarobkach 3000 brutto
 • umowa zlecenie na 1700 ile do reki
 • 1700 brutto umowa zlecenie
 • ile to jest 1700 brutto
 • 1700 brutt
 • 1700 ile to netto
 • 1700 n

Najciekawsze: