1700 zł brutto, ile to netto?

 

1261.91 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 165.92 zł
Składka rentowa 25.5 zł
Składka chorobowa 41.65 zł
Składka zdrowotna 132.02 zł
Zaliczka na podatek 73 zł

1237.6 zł
netto (na rękę)

1469 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 165.92 zł
Składka rentowa 25.5 zł
Składka chorobowa 41.65 zł
Składka zdrowotna 132.02 zł
Zaliczka na podatek 97.31zł

1468.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 231.2 zł

1382 zł
netto (na rękę)VAT 23% 318 zł

Umowa o pracę

1261.91
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1700 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1700 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1700 = 165.92 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1700 = 25.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1700 = 41.65 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 233.07 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1700 - 233.07 = 1466.93 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1466.93 * 9% = 132.02 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1466.93 * 7,75% = 113.69 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1700 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 233.07 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1700 zł - 233.07 zł - 111.25 zł = 1356 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1356 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1356 * 7%) - 46,33 zł = 186.76 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 186.76 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1466.93 * 7,75 % = 113.69 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1356 zł - 113.69 zł = 73 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1700 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 233.07 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 132.02 zł

  Zaliczka na podatek - 73 zł

  Wynagrodzenie netto: 1700 zł - 233.07 zł - 132.02 zł -73 zł = 1261.91 zł

Umowa zlecenie

1237.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 165.92 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.65 zł
Razem składki ZUS 233.07 zł
Koszty uzyskania 20% 293.386 zł
Podstawa opodatkowania 1174 zł
Zaliczka na podatek 97.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 113.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 132.02 zł
Kwota netto (na rękę) 1237.6 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1469 zł

Umowa o dzieło

1468.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1700 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1555.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1468.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1700 zł
Podstawa opodatkowania 850 zł
Koszty uzyskania 850 zł
Podatek do US 17% 144.5 zł
Kwota netto (na rękę) 1555.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1700 zł
Podstawa opodatkowania 340 zł
Koszty uzyskania 1360 zł
Podatek do US 17% 231.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1468.8 zł

Umowa B2B

1382
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1700 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1382 Sprawdzenie działania: 1382 netto * 23% = 318 (to nasza kwota VAT) 1382 netto + 318 VAT = 1700 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1700 zł
Podatek VAT 23 % 318
Kwota netto 1382 zł

  Frazy powiązane:

 • 1700 brutto ile to netto 2015
 • 1700 netto ile to brutto 2016
 • 1700 brutto
 • 1700 brutto ile to netto 2016
 • 1700 brutto ile to netto 2017
 • 1700 netto
 • 1700 zl brutto ile netto
 • emerytura 1700 brutto ile netto
 • 1700 zł netto ile to brutto
 • 1700 brutto ile netto
 • emerytura 1700 zl. brutto ile netto
 • 1700 euro brutto ile to netto
 • emerytura 2400 brutto ile to netto
 • 1700 zl brutto ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1700/
 • jaka emerytura przy zarobkach 3000 brutto
 • umowa zlecenie na 1700 ile do reki
 • 1700 brutto umowa zlecenie
 • ile to jest 1700 brutto
 • 1700 brutt

Najciekawsze: