16800 zł brutto, ile to netto?

 

11914.02 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1639.68 zł
Składka rentowa 252 zł
Składka chorobowa 411.6 zł
Składka zdrowotna 1304.7 zł
Zaliczka na podatek 1278 zł

12228.52 zł
netto (na rękę)

14515 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1639.68 zł
Składka rentowa 252 zł
Składka chorobowa 411.6 zł
Składka zdrowotna 1304.7 zł
Zaliczka na podatek 963.5zł

14515.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2284.8 zł

13659 zł
netto (na rękę)VAT 23% 3141 zł

Umowa o pracę

11914.02
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 16800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 16800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 16800 = 1639.68 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 16800 = 252 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 16800 = 411.6 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2303.28 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 16800 - 2303.28 = 14496.72 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 14496.72 * 9% = 1304.7 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 14496.72 * 7,75% = 1123.5 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 16800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2303.28 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 16800 zł - 2303.28 zł - 111.25 zł = 14385 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 14385 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (14385 * 7%) - 46,33 zł = 2401.69 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2401.69 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 14496.72 * 7,75 % = 1123.5 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 14385 zł - 1123.5 zł = 1278 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 16800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2303.28 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1304.7 zł

  Zaliczka na podatek - 1278 zł

  Wynagrodzenie netto: 16800 zł - 2303.28 zł - 1304.7 zł -1278 zł = 11914.02 zł

Umowa zlecenie

12228.52
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1639.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 252 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 411.6 zł
Razem składki ZUS 2303.28 zł
Koszty uzyskania 20% 2899.344 zł
Podstawa opodatkowania 11597 zł
Zaliczka na podatek 963.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1123.5 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1304.7 zł
Kwota netto (na rękę) 12228.52 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 14515 zł

Umowa o dzieło

14515.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 16800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 15372 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 14515.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 16800 zł
Podstawa opodatkowania 8400 zł
Koszty uzyskania 8400 zł
Podatek do US 17% 1428 zł
Kwota netto (na rękę) 15372 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 16800 zł
Podstawa opodatkowania 3360 zł
Koszty uzyskania 13440 zł
Podatek do US 17% 2284.8 zł
Kwota netto (na rękę) 14515.2 zł

Umowa B2B

13659
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 16800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 13659 Sprawdzenie działania: 13659 netto * 23% = 3141 (to nasza kwota VAT) 13659 netto + 3141 VAT = 16800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 16800 zł
Podatek VAT 23 % 3141
Kwota netto 13659 zł

  Frazy powiązane:

 • 16800 brutto ile to netto
 • 16800 brutto za towarto ile wynois netto
 • 16800brutto dania
 • http://netto-brutto eu/brutto/16800/