1680 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1237.2
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1680 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1680 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1680 = 163.968 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1680 = 25.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1680 = 41.16 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 230.328 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1680 - 230.328 = 1449.672 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1449.672 * 9% = 130.47 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1449.672 * 7,75% = 112.35 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1680 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 230.328 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1680 zł - 230.328 zł - 111.25 zł = 1338 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1338 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1338 * 18%) - 46,33 zł = 194.51 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 194.51 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1449.672 * 7,75 % = 112.35 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1338 zł - 112.35 zł = 82 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1680 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 230.328 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 130.47 zł

  Zaliczka na podatek - 82 zł

  Wynagrodzenie netto: 1680 zł - 230.328 zł - 130.47 zł -82 zł = 1237.2 zł


  Frazy powiązane:

 • 1680 brutto ile to netto
 • 1680 brutto ile to netto 2015
 • 1680 brutto ile to netto 2016
 • umowa o prace ile na reke
 • 1680 brutto
 • 1680 netto ile to brutto
 • 1680 ile to netto
 • 1680 iloe na ręke
 • 1680 brutto ile to netto 2017
 • przy podstawie 1690 złbrutto ile doręki
 • Umowa O Pracę 2016
 • kwota brutto ile netto
 • 1680 brutto ile to na rękę
 • jaka bedzie kwota netto od kwoty brutto 1680umowa o prace
 • jaka kwota na umowie zlecenie
 • 1680 brutto umowa zlecenie ile netto
 • jaki jest podatek od kwoty brutto
 • 1680 brutto wypłata ile to netto
 • ubezpieczenie przy umowie o prace kwota
 • 1680 na umowie

Najciekawsze: