1680 zł brutto, ile to netto?

 

1248.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 163.968 zł
Składka rentowa 25.2 zł
Składka chorobowa 41.16 zł
Składka zdrowotna 130.47 zł
Zaliczka na podatek 71 zł

1222.55 zł
netto (na rękę)

1452 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 163.968 zł
Składka rentowa 25.2 zł
Składka chorobowa 41.16 zł
Składka zdrowotna 130.47 zł
Zaliczka na podatek 96.65zł

1451.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 228.48 zł

1366 zł
netto (na rękę)VAT 23% 314 zł

Umowa o pracę

1248.2
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1680 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1680 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1680 = 163.968 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1680 = 25.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1680 = 41.16 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 230.328 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1680 - 230.328 = 1449.672 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1449.672 * 9% = 130.47 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1449.672 * 7,75% = 112.35 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1680 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 230.328 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1680 zł - 230.328 zł - 111.25 zł = 1338 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1338 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1338 * 7%) - 46,33 zł = 183.7 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 183.7 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1449.672 * 7,75 % = 112.35 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1338 zł - 112.35 zł = 71 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1680 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 230.328 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 130.47 zł

  Zaliczka na podatek - 71 zł

  Wynagrodzenie netto: 1680 zł - 230.328 zł - 130.47 zł -71 zł = 1248.2 zł

Umowa zlecenie

1222.55
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.968 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.16 zł
Razem składki ZUS 230.328 zł
Koszty uzyskania 20% 289.9344 zł
Podstawa opodatkowania 1160 zł
Zaliczka na podatek 96.65 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.47 zł
Kwota netto (na rękę) 1222.55 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1452 zł

Umowa o dzieło

1451.52
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1680 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1537.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1451.52 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1680 zł
Podstawa opodatkowania 840 zł
Koszty uzyskania 840 zł
Podatek do US 17% 142.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1537.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1680 zł
Podstawa opodatkowania 336 zł
Koszty uzyskania 1344 zł
Podatek do US 17% 228.48 zł
Kwota netto (na rękę) 1451.52 zł

Umowa B2B

1366
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1680 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1366 Sprawdzenie działania: 1366 netto * 23% = 314 (to nasza kwota VAT) 1366 netto + 314 VAT = 1680 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1680 zł
Podatek VAT 23 % 314
Kwota netto 1366 zł

  Frazy powiązane:

 • 1680 brutto ile to netto
 • 1680 brutto ile to netto 2015
 • 1680 brutto
 • 1680 brutto ile to netto 2016
 • umowa o prace ile na reke
 • 1680 netto ile to brutto
 • 1680 ile to netto
 • 1680 iloe na ręke
 • 1680 brutto ile to netto 2017
 • przy podstawie 1690 złbrutto ile doręki
 • Umowa O Pracę 2016
 • 1680 zł brutto
 • kwota brutto ile netto
 • 1680 brutto ile to na rękę
 • jaka bedzie kwota netto od kwoty brutto 1680umowa o prace
 • jaka kwota na umowie zlecenie
 • 1680 brutto umowa zlecenie ile netto
 • 16.80 brutto ile to netto
 • jaki jest podatek od kwoty brutto
 • 1680 brutto wypłata ile to netto

Najciekawsze: