1675 zł brutto, ile to netto?

 

1244.28 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 163.48 zł
Składka rentowa 25.125 zł
Składka chorobowa 41.0375 zł
Składka zdrowotna 130.08 zł
Zaliczka na podatek 71 zł

1219.3 zł
netto (na rękę)

1447 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 163.48 zł
Składka rentowa 25.125 zł
Składka chorobowa 41.0375 zł
Składka zdrowotna 130.08 zł
Zaliczka na podatek 95.98zł

1447.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 227.8 zł

1362 zł
netto (na rękę)VAT 23% 313 zł

Umowa o pracę

1244.28
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1675 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1675 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1675 = 163.48 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1675 = 25.125 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1675 = 41.0375 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 229.6425 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1675 - 229.6425 = 1445.3575 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1445.3575 * 9% = 130.08 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1445.3575 * 7,75% = 112.02 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1675 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 229.6425 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1675 zł - 229.6425 zł - 111.25 zł = 1334 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1334 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1334 * 7%) - 46,33 zł = 183.02 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 183.02 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1445.3575 * 7,75 % = 112.02 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1334 zł - 112.02 zł = 71 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1675 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 229.6425 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 130.08 zł

  Zaliczka na podatek - 71 zł

  Wynagrodzenie netto: 1675 zł - 229.6425 zł - 130.08 zł -71 zł = 1244.28 zł

Umowa zlecenie

1219.3
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 163.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 25.125 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 41.0375 zł
Razem składki ZUS 229.6425 zł
Koszty uzyskania 20% 289.0715 zł
Podstawa opodatkowania 1156 zł
Zaliczka na podatek 95.98 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 112.02 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 130.08 zł
Kwota netto (na rękę) 1219.3 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1447 zł

Umowa o dzieło

1447.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1675 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1532.625 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1447.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1675 zł
Podstawa opodatkowania 837.5 zł
Koszty uzyskania 837.5 zł
Podatek do US 17% 142.375 zł
Kwota netto (na rękę) 1532.625 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1675 zł
Podstawa opodatkowania 335 zł
Koszty uzyskania 1340 zł
Podatek do US 17% 227.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1447.2 zł

Umowa B2B

1362
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1675 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1362 Sprawdzenie działania: 1362 netto * 23% = 313 (to nasza kwota VAT) 1362 netto + 313 VAT = 1675 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1675 zł
Podatek VAT 23 % 313
Kwota netto 1362 zł

  Frazy powiązane:

 • 1675 brutto ile to netto
 • 1675 brutto
 • 1675 brutto ile netto
 • 1675 ile to netto umowa zlecenie
 • 1675 ile to netto
 • 112 zl umowa zlecenia
 • pensja 1675 to ile netto

Najciekawsze: