1600 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1181.38
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1600 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1600 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1600 = 156.16 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1600 = 24 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1600 = 39.2 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 219.36 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1600 - 219.36 = 1380.64 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1380.64 * 9% = 124.26 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1380.64 * 7,75% = 107 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1600 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 219.36 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1600 zł - 219.36 zł - 111.25 zł = 1269 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1269 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1269 * 18%) - 46,33 zł = 182.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 182.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1380.64 * 7,75 % = 107 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1269 zł - 107 zł = 75 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1600 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 219.36 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 124.26 zł

  Zaliczka na podatek - 75 zł

  Wynagrodzenie netto: 1600 zł - 219.36 zł - 124.26 zł -75 zł = 1181.38 zł


  Frazy powiązane:

 • 1600 brutto ile to netto 2015
 • 1600 brutto ile to netto 2016
 • 1600 brutto
 • 1600 netto ile to brutto 2015
 • 16 brutto ile to netto
 • 12600 brutto ile to netto
 • na umowie o prace 1600 brutto
 • 1600 euro brutto ile to netto
 • 1600 brutto ile na ręke
 • 1600 ile to netto
 • 1600brutto
 • umowa zlecenie 1600 brutto
 • 1600 zl brutto ile to netto
 • ile netto z 1600
 • 1600 brutto ile netto
 • umowa zlecenie 1600 zł brutto
 • 1600 netto ile to brutto 2016r
 • ile alimenta by wyszly przy pracy z 1600 zl brutto
 • 16 brutto ile netto
 • 1600 ile tonetto

Najciekawsze: