1600 zł brutto, ile to netto?

 

1191.38 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 156.16 zł
Składka rentowa 24 zł
Składka chorobowa 39.2 zł
Składka zdrowotna 124.26 zł
Zaliczka na podatek 65 zł

1164.38 zł
netto (na rękę)

1382 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 156.16 zł
Składka rentowa 24 zł
Składka chorobowa 39.2 zł
Składka zdrowotna 124.26 zł
Zaliczka na podatek 92zł

1382.4 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 217.6 zł

1301 zł
netto (na rękę)VAT 23% 299 zł

Umowa o pracę

1191.38
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1600 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1600 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1600 = 156.16 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1600 = 24 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1600 = 39.2 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 219.36 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1600 - 219.36 = 1380.64 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1380.64 * 9% = 124.26 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1380.64 * 7,75% = 107 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1600 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 219.36 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1600 zł - 219.36 zł - 111.25 zł = 1269 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1269 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1269 * 7%) - 46,33 zł = 171.97 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 171.97 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1380.64 * 7,75 % = 107 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1269 zł - 107 zł = 65 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1600 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 219.36 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 124.26 zł

  Zaliczka na podatek - 65 zł

  Wynagrodzenie netto: 1600 zł - 219.36 zł - 124.26 zł -65 zł = 1191.38 zł

Umowa zlecenie

1164.38
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 156.16 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 24 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 39.2 zł
Razem składki ZUS 219.36 zł
Koszty uzyskania 20% 276.128 zł
Podstawa opodatkowania 1105 zł
Zaliczka na podatek 92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 107 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 124.26 zł
Kwota netto (na rękę) 1164.38 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1382 zł

Umowa o dzieło

1382.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1600 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1464 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1382.4 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1600 zł
Podstawa opodatkowania 800 zł
Koszty uzyskania 800 zł
Podatek do US 17% 136 zł
Kwota netto (na rękę) 1464 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1600 zł
Podstawa opodatkowania 320 zł
Koszty uzyskania 1280 zł
Podatek do US 17% 217.6 zł
Kwota netto (na rękę) 1382.4 zł

Umowa B2B

1301
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1600 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1301 Sprawdzenie działania: 1301 netto * 23% = 299 (to nasza kwota VAT) 1301 netto + 299 VAT = 1600 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1600 zł
Podatek VAT 23 % 299
Kwota netto 1301 zł

  Frazy powiązane:

 • 1600 brutto ile to netto 2015
 • 1600 brutto ile to netto 2016
 • 1600 brutto
 • 1600 netto ile to brutto 2015
 • 16 brutto ile to netto
 • 12600 brutto ile to netto
 • ile to jest 1600 brutto
 • na umowie o prace 1600 brutto
 • 1600 brutto ile netto
 • 1600 euro brutto ile to netto
 • 19 brutto ile to netto
 • 1600brutto
 • 1600 brutto ile na ręke
 • 1600 ile to netto
 • 1600brutto emerytury brutto ile netto
 • 16 zł brutto h ile to jest netto
 • umowa zlecenie 1600 brutto
 • 1600 zl brutto ile to netto
 • ile netto z 1600
 • umowa zlecenie 1600 zł brutto