1591 zł brutto, ile to netto?

 

1185.31 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 155.2816 zł
Składka rentowa 23.865 zł
Składka chorobowa 38.9795 zł
Składka zdrowotna 123.56 zł
Zaliczka na podatek 64 zł

1157.71 zł
netto (na rękę)

1375 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 155.2816 zł
Składka rentowa 23.865 zł
Składka chorobowa 38.9795 zł
Składka zdrowotna 123.56 zł
Zaliczka na podatek 91.6zł

1374.624 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 216.376 zł

1293 zł
netto (na rękę)VAT 23% 298 zł

Umowa o pracę

1185.31
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1591 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1591 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1591 = 155.2816 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1591 = 23.865 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1591 = 38.9795 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 218.1261 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1591 - 218.1261 = 1372.8739 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1372.8739 * 9% = 123.56 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1372.8739 * 7,75% = 106.4 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1591 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 218.1261 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1591 zł - 218.1261 zł - 111.25 zł = 1262 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1262 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1262 * 7%) - 46,33 zł = 170.78 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 170.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1372.8739 * 7,75 % = 106.4 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1262 zł - 106.4 zł = 64 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1591 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 218.1261 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 123.56 zł

  Zaliczka na podatek - 64 zł

  Wynagrodzenie netto: 1591 zł - 218.1261 zł - 123.56 zł -64 zł = 1185.31 zł

Umowa zlecenie

1157.71
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 155.2816 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 23.865 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 38.9795 zł
Razem składki ZUS 218.1261 zł
Koszty uzyskania 20% 274.57478 zł
Podstawa opodatkowania 1098 zł
Zaliczka na podatek 91.6 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 106.4 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 123.56 zł
Kwota netto (na rękę) 1157.71 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1375 zł

Umowa o dzieło

1374.624
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1591 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1455.765 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1374.624 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1591 zł
Podstawa opodatkowania 795.5 zł
Koszty uzyskania 795.5 zł
Podatek do US 17% 135.235 zł
Kwota netto (na rękę) 1455.765 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1591 zł
Podstawa opodatkowania 318.2 zł
Koszty uzyskania 1272.8 zł
Podatek do US 17% 216.376 zł
Kwota netto (na rękę) 1374.624 zł

Umowa B2B

1293
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1591 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1293 Sprawdzenie działania: 1293 netto * 23% = 298 (to nasza kwota VAT) 1293 netto + 298 VAT = 1591 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1591 zł
Podatek VAT 23 % 298
Kwota netto 1293 zł

  Frazy powiązane:

 • 1591 brutto ile netto
 • 1591 brutto ile to netto

Najciekawsze: