152 zł brutto, ile to netto?

 

170.36 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 14.8352 zł
Składka rentowa 2.28 zł
Składka chorobowa 3.724 zł
Składka zdrowotna 11.8 zł
Zaliczka na podatek -51 zł

110.52 zł
netto (na rękę)

131 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 14.8352 zł
Składka rentowa 2.28 zł
Składka chorobowa 3.724 zł
Składka zdrowotna 11.8 zł
Zaliczka na podatek 8.84zł

131.328 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 20.672 zł

124 zł
netto (na rękę)VAT 23% 28 zł

Umowa o pracę

170.36
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 152 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 152 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 152 = 14.8352 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 152 = 2.28 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 152 = 3.724 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 20.8392 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 152 - 20.8392 = 131.1608 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 131.1608 * 9% = 11.8 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 131.1608 * 7,75% = 10.16 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 152 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 20.8392 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 152 zł - 20.8392 zł - 111.25 zł = 20 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 20 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (20 * 7%) - 46,33 zł = -40.36 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -40.36 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 131.1608 * 7,75 % = 10.16 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 20 zł - 10.16 zł = -51 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 152 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 20.8392 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 11.8 zł

  Zaliczka na podatek - -51 zł

  Wynagrodzenie netto: 152 zł - 20.8392 zł - 11.8 zł --51 zł = 170.36 zł

Umowa zlecenie

110.52
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 14.8352 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2.28 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.724 zł
Razem składki ZUS 20.8392 zł
Koszty uzyskania 20% 26.23216 zł
Podstawa opodatkowania 105 zł
Zaliczka na podatek 8.84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 10.16 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 11.8 zł
Kwota netto (na rękę) 110.52 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 131 zł

Umowa o dzieło

131.328
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 152 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 139.08 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 131.328 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 152 zł
Podstawa opodatkowania 76 zł
Koszty uzyskania 76 zł
Podatek do US 17% 12.92 zł
Kwota netto (na rękę) 139.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 152 zł
Podstawa opodatkowania 30.4 zł
Koszty uzyskania 121.6 zł
Podatek do US 17% 20.672 zł
Kwota netto (na rękę) 131.328 zł

Umowa B2B

124
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 152 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 124 Sprawdzenie działania: 124 netto * 23% = 28 (to nasza kwota VAT) 124 netto + 28 VAT = 152 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 152 zł
Podatek VAT 23 % 28
Kwota netto 124 zł

  Frazy powiązane:

 • 152 brutto ile to netto
 • 152 zl brutto
 • francja 152 godzin pracy brutto netto
 • 152 zl brutto ile to netto
 • 152 netto
 • 3.724 ile to netto
 • 152 474 brutto ile to netto

Najciekawsze: