15000 zł brutto, ile to netto?

 

10643.58 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1464 zł
Składka rentowa 225 zł
Składka chorobowa 367.5 zł
Składka zdrowotna 1164.92 zł
Zaliczka na podatek 1135 zł

10917.7 zł
netto (na rękę)

12960 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1464 zł
Składka rentowa 225 zł
Składka chorobowa 367.5 zł
Składka zdrowotna 1164.92 zł
Zaliczka na podatek 860.88zł

12960 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 2040 zł

12195 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2805 zł

Umowa o pracę

10643.58
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 15000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 15000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 15000 = 1464 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 15000 = 225 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 15000 = 367.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 2056.5 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 15000 - 2056.5 = 12943.5 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 12943.5 * 9% = 1164.92 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 12943.5 * 7,75% = 1003.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 15000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 2056.5 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 15000 zł - 2056.5 zł - 111.25 zł = 12832 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 12832 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (12832 * 7%) - 46,33 zł = 2137.68 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 2137.68 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 12943.5 * 7,75 % = 1003.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 12832 zł - 1003.12 zł = 1135 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 15000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 2056.5 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1164.92 zł

  Zaliczka na podatek - 1135 zł

  Wynagrodzenie netto: 15000 zł - 2056.5 zł - 1164.92 zł -1135 zł = 10643.58 zł

Umowa zlecenie

10917.7
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1464 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 225 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 367.5 zł
Razem składki ZUS 2056.5 zł
Koszty uzyskania 20% 2588.7 zł
Podstawa opodatkowania 10355 zł
Zaliczka na podatek 860.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 1003.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1164.92 zł
Kwota netto (na rękę) 10917.7 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 12960 zł

Umowa o dzieło

12960
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 15000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 13725 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 12960 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 15000 zł
Podstawa opodatkowania 7500 zł
Koszty uzyskania 7500 zł
Podatek do US 17% 1275 zł
Kwota netto (na rękę) 13725 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 15000 zł
Podstawa opodatkowania 3000 zł
Koszty uzyskania 12000 zł
Podatek do US 17% 2040 zł
Kwota netto (na rękę) 12960 zł

Umowa B2B

12195
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 15000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 12195 Sprawdzenie działania: 12195 netto * 23% = 2805 (to nasza kwota VAT) 12195 netto + 2805 VAT = 15000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 15000 zł
Podatek VAT 23 % 2805
Kwota netto 12195 zł

  Frazy powiązane:

 • 15000 brutto ile to netto
 • 15000 brutto
 • 15000 brutto ile to netto 2015
 • 15000 netto ile to brutto
 • 15 tys brutto ile to netto
 • 15 000 brutto ile to netto
 • 15 000 netto ile to brutto
 • 15 tysięcy brutto ile to netto
 • 15000 brutto ile netto
 • 15 000 brutto
 • 15000 brutto ile to netto 2017
 • 15000 ile to netto
 • 15000 brutto ile to netto 2016
 • 15 tys brutto
 • 15 tysiecy brutto ile to netto
 • 15000 ilet to brutto
 • 15000 brutto to ile netto
 • 15 tys netto ile to brutto
 • 15 tys netto
 • ile netto z 15000