1500 zł brutto, ile to netto?

 

1120.86 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 146.4 zł
Składka rentowa 22.5 zł
Składka chorobowa 36.75 zł
Składka zdrowotna 116.49 zł
Zaliczka na podatek 57 zł

1092.17 zł
netto (na rękę)

1296 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 146.4 zł
Składka rentowa 22.5 zł
Składka chorobowa 36.75 zł
Składka zdrowotna 116.49 zł
Zaliczka na podatek 85.69zł

1296 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 204 zł

1220 zł
netto (na rękę)VAT 23% 280 zł

Umowa o pracę

1120.86
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1500 = 146.4 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1500 = 22.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1500 = 36.75 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 205.65 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1500 - 205.65 = 1294.35 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1294.35 * 9% = 116.49 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1294.35 * 7,75% = 100.31 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 205.65 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1500 zł - 205.65 zł - 111.25 zł = 1183 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1183 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1183 * 7%) - 46,33 zł = 157.35 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 157.35 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1294.35 * 7,75 % = 100.31 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1183 zł - 100.31 zł = 57 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 205.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 116.49 zł

  Zaliczka na podatek - 57 zł

  Wynagrodzenie netto: 1500 zł - 205.65 zł - 116.49 zł -57 zł = 1120.86 zł

Umowa zlecenie

1092.17
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 146.4 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 36.75 zł
Razem składki ZUS 205.65 zł
Koszty uzyskania 20% 258.87 zł
Podstawa opodatkowania 1035 zł
Zaliczka na podatek 85.69 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 100.31 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 116.49 zł
Kwota netto (na rękę) 1092.17 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1296 zł

Umowa o dzieło

1296
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1372.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1296 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1500 zł
Podstawa opodatkowania 750 zł
Koszty uzyskania 750 zł
Podatek do US 17% 127.5 zł
Kwota netto (na rękę) 1372.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1500 zł
Podstawa opodatkowania 300 zł
Koszty uzyskania 1200 zł
Podatek do US 17% 204 zł
Kwota netto (na rękę) 1296 zł

Umowa B2B

1220
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1220 Sprawdzenie działania: 1220 netto * 23% = 280 (to nasza kwota VAT) 1220 netto + 280 VAT = 1500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1500 zł
Podatek VAT 23 % 280
Kwota netto 1220 zł

  Frazy powiązane:

 • 1500 brutto ile to netto
 • 1500 brutto ile to netto 2016
 • 1500 brutto ile to netto 2015
 • 100 zł brutto ile to netto
 • 1500 brutto
 • 1500 brutto na 3/4 etatu ile to netto
 • 1500 netto ile to brutto 2016
 • 1500 brutto ile to netto 2017
 • 1500 zł brutto ile to netto
 • 100 zł brutto
 • 1500 brutto na 3/4 etatu ile to netto 2017
 • 1500 brutto ile to jest netto
 • 1500 brutto ile netto
 • 1500 brutto ile na reke
 • 1500zl netto ile to brutto
 • 1500 ile to netto
 • 1500 euro brutto ile to netto
 • 1500zl brutto ile to netto
 • 1500brutto ile to netto
 • 1500 brutto ile to netto umowa zlecenie

Najciekawsze: