150 zł brutto, ile to netto?

 

168.79 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 14.64 zł
Składka rentowa 2.25 zł
Składka chorobowa 3.675 zł
Składka zdrowotna 11.65 zł
Zaliczka na podatek -51 zł

108.82 zł
netto (na rękę)

130 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 14.64 zł
Składka rentowa 2.25 zł
Składka chorobowa 3.675 zł
Składka zdrowotna 11.65 zł
Zaliczka na podatek 8.97zł

129.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 20.4 zł

122 zł
netto (na rękę)VAT 23% 28 zł

Umowa o pracę

168.79
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 150 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 150 = 14.64 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 150 = 2.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 150 = 3.675 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 20.565 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 150 - 20.565 = 129.435 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 129.435 * 9% = 11.65 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 129.435 * 7,75% = 10.03 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 150 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 20.565 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 150 zł - 20.565 zł - 111.25 zł = 18 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 18 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (18 * 7%) - 46,33 zł = -40.7 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -40.7 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 129.435 * 7,75 % = 10.03 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 18 zł - 10.03 zł = -51 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 150 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 20.565 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 11.65 zł

  Zaliczka na podatek - -51 zł

  Wynagrodzenie netto: 150 zł - 20.565 zł - 11.65 zł --51 zł = 168.79 zł

Umowa zlecenie

108.82
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 14.64 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.675 zł
Razem składki ZUS 20.565 zł
Koszty uzyskania 20% 25.887 zł
Podstawa opodatkowania 104 zł
Zaliczka na podatek 8.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 10.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 11.65 zł
Kwota netto (na rękę) 108.82 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 130 zł

Umowa o dzieło

129.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 150 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 137.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 129.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 150 zł
Podstawa opodatkowania 75 zł
Koszty uzyskania 75 zł
Podatek do US 17% 12.75 zł
Kwota netto (na rękę) 137.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 150 zł
Podstawa opodatkowania 30 zł
Koszty uzyskania 120 zł
Podatek do US 17% 20.4 zł
Kwota netto (na rękę) 129.6 zł

Umowa B2B

122
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 150 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 122 Sprawdzenie działania: 122 netto * 23% = 28 (to nasza kwota VAT) 122 netto + 28 VAT = 150 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 150 zł
Podatek VAT 23 % 28
Kwota netto 122 zł

  Frazy powiązane:

 • 150 brutto to ile netto
 • 150 brutto ile to netto
 • 150zl netto
 • 150 brutto ile to netto 2018
 • 150 brutto ele to netto na umowie o pracę
 • 150 brutto ile netto?
 • 150brutto
 • kalkulator umowy zlecenia 150 brutto
 • podwyżka wynagrodzenia 130 brutto ile na rękę
 • 150 brutto ile to netto 2017
 • 150 zl/brutto
 • 150 zl ile to jest netto
 • 150zl na zdrowotne
 • 150zl brutto ile to netto
 • premis 150 bfutto
 • ile to 150 brutto
 • 150 zl podwyżki to ile ro netto
 • 150zl.brutto ike na reke
 • 150 zł brutto ile to netto umowa o pracę
 • 150 brutto 23

Najciekawsze: