150 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

170.79
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 150 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 150 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 150 = 14.64 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 150 = 2.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 150 = 3.675 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 20.565 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 150 - 20.565 = 129.435 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 129.435 * 9% = 11.65 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 129.435 * 7,75% = 10.03 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 150 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 20.565 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 150 zł - 20.565 zł - 111.25 zł = 18 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 18 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (18 * 18%) - 46,33 zł = -43.09 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -43.09 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 129.435 * 7,75 % = 10.03 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 18 zł - 10.03 zł = -53 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 150 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 20.565 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 11.65 zł

  Zaliczka na podatek - -53 zł

  Wynagrodzenie netto: 150 zł - 20.565 zł - 11.65 zł --53 zł = 170.79 zł


  Frazy powiązane:

 • 150 brutto ile to netto
 • 150 brutto ile to netto 2018
 • 150 brutto ile netto?
 • 150 brutto to ile netto
 • 150brutto
 • 150 brutto ile to netto 2017
 • 150 zl/brutto
 • 150 zl ile to jest netto
 • 150zl brutto ile to netto
 • premis 150 bfutto
 • ile to 150 brutto
 • 150 zl podwyżki to ile ro netto
 • 150 zł brutto ile to netto umowa o pracę
 • kwota netto od 2003,62 zł brutto
 • jak obliczyć kwotę podwyżki netto
 • 150zl netto
 • 150 brutto ile to netto podwyżka
 • kwota netto od 150 Zl
 • ile to jest 150 zł brutto w umowa o pracę
 • co to znaczy 150 brutto

Najciekawsze: