1480 zł brutto, ile to netto?

 

1107.15 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 144.448 zł
Składka rentowa 22.2 zł
Składka chorobowa 36.26 zł
Składka zdrowotna 114.94 zł
Zaliczka na podatek 55 zł

1077.12 zł
netto (na rękę)

1279 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 144.448 zł
Składka rentowa 22.2 zł
Składka chorobowa 36.26 zł
Składka zdrowotna 114.94 zł
Zaliczka na podatek 85.03zł

1278.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 201.28 zł

1203 zł
netto (na rękę)VAT 23% 277 zł

Umowa o pracę

1107.15
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1480 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1480 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1480 = 144.448 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1480 = 22.2 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1480 = 36.26 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 202.908 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1480 - 202.908 = 1277.092 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1277.092 * 9% = 114.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1277.092 * 7,75% = 98.97 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1480 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 202.908 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1480 zł - 202.908 zł - 111.25 zł = 1166 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1166 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1166 * 7%) - 46,33 zł = 154.46 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 154.46 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1277.092 * 7,75 % = 98.97 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1166 zł - 98.97 zł = 55 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1480 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 202.908 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 114.94 zł

  Zaliczka na podatek - 55 zł

  Wynagrodzenie netto: 1480 zł - 202.908 zł - 114.94 zł -55 zł = 1107.15 zł

Umowa zlecenie

1077.12
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 144.448 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 22.2 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 36.26 zł
Razem składki ZUS 202.908 zł
Koszty uzyskania 20% 255.4184 zł
Podstawa opodatkowania 1022 zł
Zaliczka na podatek 85.03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 98.97 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 114.94 zł
Kwota netto (na rękę) 1077.12 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1279 zł

Umowa o dzieło

1278.72
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1480 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1354.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1278.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1480 zł
Podstawa opodatkowania 740 zł
Koszty uzyskania 740 zł
Podatek do US 17% 125.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1354.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1480 zł
Podstawa opodatkowania 296 zł
Koszty uzyskania 1184 zł
Podatek do US 17% 201.28 zł
Kwota netto (na rękę) 1278.72 zł

Umowa B2B

1203
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1480 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1203 Sprawdzenie działania: 1203 netto * 23% = 277 (to nasza kwota VAT) 1203 netto + 277 VAT = 1480 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1480 zł
Podatek VAT 23 % 277
Kwota netto 1203 zł

  Frazy powiązane:

 • 1480 brutto ile to netto
 • 1480 brutto ile to netto 2016
 • 1480 brutto
 • 14.80 brutto ile to netto
 • 1480 brutto ile to netto?
 • 1480 brutto = netto
 • ile na reke 1480 na pół etatu
 • umowa o prace 1480 brutto a ciaza
 • wynagrodzenie 1480
 • 1200brutto ile to netto w 2016roku
 • dla kogo 1480 brutto
 • 1480 zł brutto
 • umowa o prace 15 22 brutto
 • 1480zł brutto to ile netto
 • lile jeSt netto od 1480
 • 1480 brutto 2015
 • http://netto-brutto eu/brutto/1480/
 • 1480 zł brutto ile wynosi netto
 • zarobek netto 1200 brutto 1480 oblicz podatek
 • pensja netto od 1480

Najciekawsze: