146 zł brutto, ile to netto?

 

165.64 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 14.2496 zł
Składka rentowa 2.19 zł
Składka chorobowa 3.577 zł
Składka zdrowotna 11.34 zł
Zaliczka na podatek -51 zł

106.4 zł
netto (na rękę)

126 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 14.2496 zł
Składka rentowa 2.19 zł
Składka chorobowa 3.577 zł
Składka zdrowotna 11.34 zł
Zaliczka na podatek 8.24zł

126.144 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 19.856 zł

119 zł
netto (na rękę)VAT 23% 27 zł

Umowa o pracę

165.64
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 146 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 146 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 146 = 14.2496 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 146 = 2.19 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 146 = 3.577 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 20.0166 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 146 - 20.0166 = 125.9834 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 125.9834 * 9% = 11.34 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 125.9834 * 7,75% = 9.76 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 146 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 20.0166 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 146 zł - 20.0166 zł - 111.25 zł = 15 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 15 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (15 * 7%) - 46,33 zł = -41.21 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -41.21 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 125.9834 * 7,75 % = 9.76 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 15 zł - 9.76 zł = -51 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 146 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 20.0166 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 11.34 zł

  Zaliczka na podatek - -51 zł

  Wynagrodzenie netto: 146 zł - 20.0166 zł - 11.34 zł --51 zł = 165.64 zł

Umowa zlecenie

106.4
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 14.2496 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2.19 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.577 zł
Razem składki ZUS 20.0166 zł
Koszty uzyskania 20% 25.19668 zł
Podstawa opodatkowania 101 zł
Zaliczka na podatek 8.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 9.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 11.34 zł
Kwota netto (na rękę) 106.4 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 126 zł

Umowa o dzieło

126.144
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 146 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 133.59 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 126.144 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 146 zł
Podstawa opodatkowania 73 zł
Koszty uzyskania 73 zł
Podatek do US 17% 12.41 zł
Kwota netto (na rękę) 133.59 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 146 zł
Podstawa opodatkowania 29.2 zł
Koszty uzyskania 116.8 zł
Podatek do US 17% 19.856 zł
Kwota netto (na rękę) 126.144 zł

Umowa B2B

119
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 146 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 119 Sprawdzenie działania: 119 netto * 23% = 27 (to nasza kwota VAT) 119 netto + 27 VAT = 146 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 146 zł
Podatek VAT 23 % 27
Kwota netto 119 zł

  Frazy powiązane:

 • 146 ile to netto
 • 146 brutto

Najciekawsze: