1382 zł brutto, ile to netto?

 

1037.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 134.8832 zł
Składka rentowa 20.73 zł
Składka chorobowa 33.859 zł
Składka zdrowotna 107.33 zł
Zaliczka na podatek 48 zł

1005.62 zł
netto (na rękę)

1194 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 134.8832 zł
Składka rentowa 20.73 zł
Składka chorobowa 33.859 zł
Składka zdrowotna 107.33 zł
Zaliczka na podatek 79.58zł

1194.048 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 187.952 zł

1124 zł
netto (na rękę)VAT 23% 258 zł

Umowa o pracę

1037.2
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1382 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1382 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1382 = 134.8832 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1382 = 20.73 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1382 = 33.859 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 189.4722 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1382 - 189.4722 = 1192.5278 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1192.5278 * 9% = 107.33 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1192.5278 * 7,75% = 92.42 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1382 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 189.4722 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1382 zł - 189.4722 zł - 111.25 zł = 1081 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1081 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1081 * 7%) - 46,33 zł = 140.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 140.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1192.5278 * 7,75 % = 92.42 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1081 zł - 92.42 zł = 48 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1382 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 189.4722 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 107.33 zł

  Zaliczka na podatek - 48 zł

  Wynagrodzenie netto: 1382 zł - 189.4722 zł - 107.33 zł -48 zł = 1037.2 zł

Umowa zlecenie

1005.62
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 134.8832 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.73 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 33.859 zł
Razem składki ZUS 189.4722 zł
Koszty uzyskania 20% 238.50556 zł
Podstawa opodatkowania 954 zł
Zaliczka na podatek 79.58 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 92.42 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 107.33 zł
Kwota netto (na rękę) 1005.62 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1194 zł

Umowa o dzieło

1194.048
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1382 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1264.53 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1194.048 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1382 zł
Podstawa opodatkowania 691 zł
Koszty uzyskania 691 zł
Podatek do US 17% 117.47 zł
Kwota netto (na rękę) 1264.53 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1382 zł
Podstawa opodatkowania 276.4 zł
Koszty uzyskania 1105.6 zł
Podatek do US 17% 187.952 zł
Kwota netto (na rękę) 1194.048 zł

Umowa B2B

1124
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1382 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1124 Sprawdzenie działania: 1124 netto * 23% = 258 (to nasza kwota VAT) 1124 netto + 258 VAT = 1382 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1382 zł
Podatek VAT 23 % 258
Kwota netto 1124 zł

  Frazy powiązane:

 • 1382 netto to ile brutto

Najciekawsze: