138 zł brutto, ile to netto?

 

160.36 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 13.4688 zł
Składka rentowa 2.07 zł
Składka chorobowa 3.381 zł
Składka zdrowotna 10.72 zł
Zaliczka na podatek -52 zł

100.59 zł
netto (na rękę)

119 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 13.4688 zł
Składka rentowa 2.07 zł
Składka chorobowa 3.381 zł
Składka zdrowotna 10.72 zł
Zaliczka na podatek 7.77zł

119.232 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 18.768 zł

112 zł
netto (na rękę)VAT 23% 26 zł

Umowa o pracę

160.36
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 138 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 138 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 138 = 13.4688 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 138 = 2.07 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 138 = 3.381 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 18.9198 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 138 - 18.9198 = 119.0802 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 119.0802 * 9% = 10.72 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 119.0802 * 7,75% = 9.23 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 138 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 18.9198 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 138 zł - 18.9198 zł - 111.25 zł = 8 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 8 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (8 * 7%) - 46,33 zł = -42.4 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -42.4 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 119.0802 * 7,75 % = 9.23 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 8 zł - 9.23 zł = -52 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 138 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 18.9198 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.72 zł

  Zaliczka na podatek - -52 zł

  Wynagrodzenie netto: 138 zł - 18.9198 zł - 10.72 zł --52 zł = 160.36 zł

Umowa zlecenie

100.59
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 13.4688 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 2.07 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.381 zł
Razem składki ZUS 18.9198 zł
Koszty uzyskania 20% 23.81604 zł
Podstawa opodatkowania 95 zł
Zaliczka na podatek 7.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 9.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 10.72 zł
Kwota netto (na rękę) 100.59 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 119 zł

Umowa o dzieło

119.232
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 138 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 126.27 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 119.232 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 138 zł
Podstawa opodatkowania 69 zł
Koszty uzyskania 69 zł
Podatek do US 17% 11.73 zł
Kwota netto (na rękę) 126.27 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 138 zł
Podstawa opodatkowania 27.6 zł
Koszty uzyskania 110.4 zł
Podatek do US 17% 18.768 zł
Kwota netto (na rękę) 119.232 zł

Umowa B2B

112
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 138 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 112 Sprawdzenie działania: 112 netto * 23% = 26 (to nasza kwota VAT) 112 netto + 26 VAT = 138 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 138 zł
Podatek VAT 23 % 26
Kwota netto 112 zł

  Frazy powiązane:

 • netto 138 ile brutto
 • 138 zł brutto ile to netto
 • 138 brutto ile to netto
 • 138 brutto

Najciekawsze: