1377 zł brutto, ile to netto?

 

1034.27 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 134.3952 zł
Składka rentowa 20.655 zł
Składka chorobowa 33.7365 zł
Składka zdrowotna 106.94 zł
Zaliczka na podatek 47 zł

1002.36 zł
netto (na rękę)

1190 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 134.3952 zł
Składka rentowa 20.655 zł
Składka chorobowa 33.7365 zł
Składka zdrowotna 106.94 zł
Zaliczka na podatek 78.91zł

1189.728 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 187.272 zł

1120 zł
netto (na rękę)VAT 23% 257 zł

Umowa o pracę

1034.27
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1377 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1377 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1377 = 134.3952 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1377 = 20.655 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1377 = 33.7365 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 188.7867 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1377 - 188.7867 = 1188.2133 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1188.2133 * 9% = 106.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1188.2133 * 7,75% = 92.09 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1377 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 188.7867 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1377 zł - 188.7867 zł - 111.25 zł = 1077 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1077 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1077 * 7%) - 46,33 zł = 139.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 139.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1188.2133 * 7,75 % = 92.09 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1077 zł - 92.09 zł = 47 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1377 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 188.7867 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 106.94 zł

  Zaliczka na podatek - 47 zł

  Wynagrodzenie netto: 1377 zł - 188.7867 zł - 106.94 zł -47 zł = 1034.27 zł

Umowa zlecenie

1002.36
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 134.3952 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.655 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 33.7365 zł
Razem składki ZUS 188.7867 zł
Koszty uzyskania 20% 237.64266 zł
Podstawa opodatkowania 951 zł
Zaliczka na podatek 78.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 92.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 106.94 zł
Kwota netto (na rękę) 1002.36 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1190 zł

Umowa o dzieło

1189.728
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1377 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1259.955 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1189.728 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1377 zł
Podstawa opodatkowania 688.5 zł
Koszty uzyskania 688.5 zł
Podatek do US 17% 117.045 zł
Kwota netto (na rękę) 1259.955 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1377 zł
Podstawa opodatkowania 275.4 zł
Koszty uzyskania 1101.6 zł
Podatek do US 17% 187.272 zł
Kwota netto (na rękę) 1189.728 zł

Umowa B2B

1120
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1377 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1120 Sprawdzenie działania: 1120 netto * 23% = 257 (to nasza kwota VAT) 1120 netto + 257 VAT = 1377 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1377 zł
Podatek VAT 23 % 257
Kwota netto 1120 zł

  Frazy powiązane:

 • 1377 brutto

Najciekawsze: