1356 zł brutto, ile to netto?

 

1018.78 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 132.3456 zł
Składka rentowa 20.34 zł
Składka chorobowa 33.222 zł
Składka zdrowotna 105.31 zł
Zaliczka na podatek 46 zł

987.46 zł
netto (na rękę)

1172 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 132.3456 zł
Składka rentowa 20.34 zł
Składka chorobowa 33.222 zł
Składka zdrowotna 105.31 zł
Zaliczka na podatek 77.32zł

1171.584 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 184.416 zł

1102 zł
netto (na rękę)VAT 23% 254 zł

Umowa o pracę

1018.78
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1356 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1356 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1356 = 132.3456 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1356 = 20.34 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1356 = 33.222 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 185.9076 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1356 - 185.9076 = 1170.0924 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1170.0924 * 9% = 105.31 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1170.0924 * 7,75% = 90.68 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1356 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 185.9076 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1356 zł - 185.9076 zł - 111.25 zł = 1059 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1059 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1059 * 7%) - 46,33 zł = 136.27 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 136.27 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1170.0924 * 7,75 % = 90.68 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1059 zł - 90.68 zł = 46 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1356 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 185.9076 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 105.31 zł

  Zaliczka na podatek - 46 zł

  Wynagrodzenie netto: 1356 zł - 185.9076 zł - 105.31 zł -46 zł = 1018.78 zł

Umowa zlecenie

987.46
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 132.3456 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.34 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 33.222 zł
Razem składki ZUS 185.9076 zł
Koszty uzyskania 20% 234.01848 zł
Podstawa opodatkowania 936 zł
Zaliczka na podatek 77.32 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 90.68 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 105.31 zł
Kwota netto (na rękę) 987.46 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1172 zł

Umowa o dzieło

1171.584
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1356 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1240.74 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1171.584 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1356 zł
Podstawa opodatkowania 678 zł
Koszty uzyskania 678 zł
Podatek do US 17% 115.26 zł
Kwota netto (na rękę) 1240.74 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1356 zł
Podstawa opodatkowania 271.2 zł
Koszty uzyskania 1084.8 zł
Podatek do US 17% 184.416 zł
Kwota netto (na rękę) 1171.584 zł

Umowa B2B

1102
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1356 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1102 Sprawdzenie działania: 1102 netto * 23% = 254 (to nasza kwota VAT) 1102 netto + 254 VAT = 1356 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1356 zł
Podatek VAT 23 % 254
Kwota netto 1102 zł

  Frazy powiązane:

 • 1356 zl ile to netto
 • 1356 brutto ile to netto na umowe zlecenie
 • https://netto-brutto.eu/brutto/1356