13530 zł brutto, ile to netto?

 

9607.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1320.528 zł
Składka rentowa 202.95 zł
Składka chorobowa 331.485 zł
Składka zdrowotna 1050.75 zł
Zaliczka na podatek 1017 zł

9848.11 zł
netto (na rękę)

11690 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1320.528 zł
Składka rentowa 202.95 zł
Składka chorobowa 331.485 zł
Składka zdrowotna 1050.75 zł
Zaliczka na podatek 776.18zł

11689.92 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1840.08 zł

11000 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2530 zł

Umowa o pracę

9607.29
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 13530 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 13530 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 13530 = 1320.528 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 13530 = 202.95 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 13530 = 331.485 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1854.963 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 13530 - 1854.963 = 11675.037 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 11675.037 * 9% = 1050.75 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 11675.037 * 7,75% = 904.82 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 13530 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1854.963 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 13530 zł - 1854.963 zł - 111.25 zł = 11564 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 11564 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (11564 * 7%) - 46,33 zł = 1922.12 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1922.12 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 11675.037 * 7,75 % = 904.82 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 11564 zł - 904.82 zł = 1017 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 13530 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1854.963 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1050.75 zł

  Zaliczka na podatek - 1017 zł

  Wynagrodzenie netto: 13530 zł - 1854.963 zł - 1050.75 zł -1017 zł = 9607.29 zł

Umowa zlecenie

9848.11
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1320.528 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 202.95 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 331.485 zł
Razem składki ZUS 1854.963 zł
Koszty uzyskania 20% 2335.0074 zł
Podstawa opodatkowania 9340 zł
Zaliczka na podatek 776.18 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 904.82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1050.75 zł
Kwota netto (na rękę) 9848.11 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 11690 zł

Umowa o dzieło

11689.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 13530 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 12379.95 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 11689.92 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 13530 zł
Podstawa opodatkowania 6765 zł
Koszty uzyskania 6765 zł
Podatek do US 17% 1150.05 zł
Kwota netto (na rękę) 12379.95 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 13530 zł
Podstawa opodatkowania 2706 zł
Koszty uzyskania 10824 zł
Podatek do US 17% 1840.08 zł
Kwota netto (na rękę) 11689.92 zł

Umowa B2B

11000
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 13530 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 11000 Sprawdzenie działania: 11000 netto * 23% = 2530 (to nasza kwota VAT) 11000 netto + 2530 VAT = 13530 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 13530 zł
Podatek VAT 23 % 2530
Kwota netto 11000 zł

  Frazy powiązane:

 • 13530 brutto ile to netto b2b

Najciekawsze: