1350 zł brutto, ile to netto?

 

1007.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 131.76 zł
Składka rentowa 20.25 zł
Składka chorobowa 33.075 zł
Składka zdrowotna 104.84 zł
Zaliczka na podatek 53 zł

982.36 zł
netto (na rękę)

1156 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 131.76 zł
Składka rentowa 20.25 zł
Składka chorobowa 33.075 zł
Składka zdrowotna 104.84 zł
Zaliczka na podatek 77.72zł

1155.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 194.4 zł

1098 zł
netto (na rękę)VAT 23% 252 zł

Umowa o pracę

1007.08
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1350 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1350 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1350 = 131.76 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1350 = 20.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1350 = 33.075 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 185.085 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1350 - 185.085 = 1164.915 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1164.915 * 9% = 104.84 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1164.915 * 7,75% = 90.28 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1350 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 185.085 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1350 zł - 185.085 zł - 111.25 zł = 1054 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1054 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1054 * 18%) - 46,33 zł = 143.39 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 143.39 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1164.915 * 7,75 % = 90.28 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1054 zł - 90.28 zł = 53 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1350 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 185.085 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 104.84 zł

  Zaliczka na podatek - 53 zł

  Wynagrodzenie netto: 1350 zł - 185.085 zł - 104.84 zł -53 zł = 1007.08 zł

Umowa zlecenie

982.36
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 131.76 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 33.075 zł
Razem składki ZUS 185.085 zł
Koszty uzyskania 20% 232.983 zł
Podstawa opodatkowania 932 zł
Zaliczka na podatek 77.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 90.28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 104.84 zł
Kwota netto (na rękę) 982.36 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1156 zł

Umowa o dzieło

1155.6
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1350 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1228.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1155.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1350 zł
Podstawa opodatkowania 675 zł
Koszty uzyskania 675 zł
Podatek do US 18% 121.5 zł
Kwota netto (na rękę) 1228.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1350 zł
Podstawa opodatkowania 270 zł
Koszty uzyskania 1080 zł
Podatek do US 18% 194.4 zł
Kwota netto (na rękę) 1155.6 zł

Umowa B2B

1098
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1350 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1098 Sprawdzenie działania: 1098 netto * 23% = 252 (to nasza kwota VAT) 1098 netto + 252 VAT = 1350 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1350 zł
Podatek VAT 23 % 252
Kwota netto 1098 zł

  Frazy powiązane:

 • 1350 brutto ile to netto
 • 1350 brutto ile to netto 2015
 • 1350 brutto ile to netto 2016
 • 1350 zł brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1350/
 • umowa o prace 1350 netto
 • 1350zl brutto
 • kwota netto od 1350 umowa zlecenie
 • 1350 brutto ile netto
 • 1350 zl brutto ile to netto
 • nagroda 1350 zł ile fo ręki
 • 1350 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • umowa o prace 1350 brutto
 • 1350 zl brutto
 • wyplata brutto1350 ile mam netto
 • umowe zlecenie,1350 zl brutto
 • 1350 na reke
 • 1350 rp to ile
 • 1350 brutto zlecenie
 • umowa zlecenie 1350 brutto

Najciekawsze: