1340 zł brutto, ile to netto?

 

1008.22 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 130.784 zł
Składka rentowa 20.1 zł
Składka chorobowa 32.83 zł
Składka zdrowotna 104.07 zł
Zaliczka na podatek 44 zł

974.83 zł
netto (na rękę)

1158 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 130.784 zł
Składka rentowa 20.1 zł
Składka chorobowa 32.83 zł
Składka zdrowotna 104.07 zł
Zaliczka na podatek 77.39zł

1157.76 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 182.24 zł

1089 zł
netto (na rękę)VAT 23% 251 zł

Umowa o pracę

1008.22
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1340 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1340 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1340 = 130.784 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1340 = 20.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1340 = 32.83 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 183.714 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1340 - 183.714 = 1156.286 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1156.286 * 9% = 104.07 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1156.286 * 7,75% = 89.61 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1340 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 183.714 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1340 zł - 183.714 zł - 111.25 zł = 1045 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1045 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1045 * 7%) - 46,33 zł = 133.89 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 133.89 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1156.286 * 7,75 % = 89.61 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1045 zł - 89.61 zł = 44 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1340 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 183.714 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 104.07 zł

  Zaliczka na podatek - 44 zł

  Wynagrodzenie netto: 1340 zł - 183.714 zł - 104.07 zł -44 zł = 1008.22 zł

Umowa zlecenie

974.83
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 130.784 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.83 zł
Razem składki ZUS 183.714 zł
Koszty uzyskania 20% 231.2572 zł
Podstawa opodatkowania 925 zł
Zaliczka na podatek 77.39 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 89.61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 104.07 zł
Kwota netto (na rękę) 974.83 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1158 zł

Umowa o dzieło

1157.76
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1340 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1226.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1157.76 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1340 zł
Podstawa opodatkowania 670 zł
Koszty uzyskania 670 zł
Podatek do US 17% 113.9 zł
Kwota netto (na rękę) 1226.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1340 zł
Podstawa opodatkowania 268 zł
Koszty uzyskania 1072 zł
Podatek do US 17% 182.24 zł
Kwota netto (na rękę) 1157.76 zł

Umowa B2B

1089
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1340 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1089 Sprawdzenie działania: 1089 netto * 23% = 251 (to nasza kwota VAT) 1089 netto + 251 VAT = 1340 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1340 zł
Podatek VAT 23 % 251
Kwota netto 1089 zł

  Frazy powiązane:

 • umowa o prace 3/4 etatu brutto kalkulator
 • wynagrodzenie brutto 1340 ile to netto
 • 1340 brutto / ile to jest netto
 • 1340 ile netto
 • ile wynosi 3/4 z 1340 zl
 • jaka pensja nauczyciel pół etatu 1340 brutto kalkulator
 • 1340 netto umowa zlecenie
 • kwota brutto od 1340
 • emerytura 1340 netyo ile to brutyo
 • https://netto-brutto.eu/brutto/1340
 • 1340 brutto ile netto
 • 1340NETTO ILE TO BRUTTO
 • ile to netto 1340
 • 1340brutt ile netto moja pensja
 • umowa 1340brutto czy jest prawna
 • 1340 brutto
 • emerytura 2015 ile do reki 1340 zl
 • umowa o prace z 1340 brutto
 • 1340 brutto umowa zlecenie