1340 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

1000.22
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1340 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1340 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1340 = 130.784 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1340 = 20.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1340 = 32.83 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 183.714 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1340 - 183.714 = 1156.286 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1156.286 * 9% = 104.07 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1156.286 * 7,75% = 89.61 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1340 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 183.714 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1340 zł - 183.714 zł - 111.25 zł = 1045 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1045 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1045 * 18%) - 46,33 zł = 141.77 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 141.77 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1156.286 * 7,75 % = 89.61 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1045 zł - 89.61 zł = 52 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1340 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 183.714 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 104.07 zł

  Zaliczka na podatek - 52 zł

  Wynagrodzenie netto: 1340 zł - 183.714 zł - 104.07 zł -52 zł = 1000.22 zł


  Frazy powiązane:

 • umowa o prace 3/4 etatu brutto kalkulator
 • wynagrodzenie brutto 1340 ile to netto
 • 1340 ile netto
 • ile wynosi 3/4 z 1340 zl
 • jaka pensja nauczyciel pół etatu 1340 brutto kalkulator
 • 1340 netto umowa zlecenie
 • kwota brutto od 1340
 • 1340 brutto ile netto
 • 1340NETTO ILE TO BRUTTO
 • ile to netto 1340
 • 1340brutt ile netto moja pensja
 • umowa 1340brutto czy jest prawna
 • 1340 brutto
 • emerytura 2015 ile do reki 1340 zl
 • umowa o prace z 1340 brutto
 • 1340 brutto umowa zlecenie

Najciekawsze: