1335 zł brutto, ile to netto?

 

1004.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 130.296 zł
Składka rentowa 20.025 zł
Składka chorobowa 32.7075 zł
Składka zdrowotna 103.68 zł
Zaliczka na podatek 44 zł

971.57 zł
netto (na rękę)

1153 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 130.296 zł
Składka rentowa 20.025 zł
Składka chorobowa 32.7075 zł
Składka zdrowotna 103.68 zł
Zaliczka na podatek 76.72zł

1153.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 181.56 zł

1085 zł
netto (na rękę)VAT 23% 250 zł

Umowa o pracę

1004.29
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1335 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1335 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1335 = 130.296 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1335 = 20.025 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1335 = 32.7075 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 183.0285 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1335 - 183.0285 = 1151.9715 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1151.9715 * 9% = 103.68 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1151.9715 * 7,75% = 89.28 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1335 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 183.0285 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1335 zł - 183.0285 zł - 111.25 zł = 1041 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1041 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1041 * 7%) - 46,33 zł = 133.21 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 133.21 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1151.9715 * 7,75 % = 89.28 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1041 zł - 89.28 zł = 44 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1335 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 183.0285 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 103.68 zł

  Zaliczka na podatek - 44 zł

  Wynagrodzenie netto: 1335 zł - 183.0285 zł - 103.68 zł -44 zł = 1004.29 zł

Umowa zlecenie

971.57
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 130.296 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 20.025 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.7075 zł
Razem składki ZUS 183.0285 zł
Koszty uzyskania 20% 230.3943 zł
Podstawa opodatkowania 922 zł
Zaliczka na podatek 76.72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 89.28 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 103.68 zł
Kwota netto (na rękę) 971.57 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1153 zł

Umowa o dzieło

1153.44
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1335 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1221.525 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1153.44 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1335 zł
Podstawa opodatkowania 667.5 zł
Koszty uzyskania 667.5 zł
Podatek do US 17% 113.475 zł
Kwota netto (na rękę) 1221.525 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1335 zł
Podstawa opodatkowania 267 zł
Koszty uzyskania 1068 zł
Podatek do US 17% 181.56 zł
Kwota netto (na rękę) 1153.44 zł

Umowa B2B

1085
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1335 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1085 Sprawdzenie działania: 1085 netto * 23% = 250 (to nasza kwota VAT) 1085 netto + 250 VAT = 1335 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1335 zł
Podatek VAT 23 % 250
Kwota netto 1085 zł

  Frazy powiązane:

 • wynagrodzenie 7/8 etatu netto
 • 2400 brutto w niemczech ile to netto
 • 7/8 etatu wynagrodzenie brutto 2187 ile to netto
 • dlaczego zarabiamy 1335 zlotych
 • 1335zł brutto ile to netto
 • 7/8 etatu ile netto 2017
 • 1335 brutto niemcy
 • 7/8 etatu 1335 brutto ile wynosi płaca
 • 1335 brutto
 • 1335 zł
 • 7/8 etatu ile to netto 4500 zl
 • 1335 brutto ile to netto
 • 1750 brutto ile to netto 2017 7/8 etatu
 • 7/8 etatu ile to brutto 2017
 • wynagrodzenie netto na 7/8 etatu
 • 1850 brutto w niemczech
 • 7/8 etatu umowa o pracę 1335 brutto ile wynosi płaca
 • 7/8 etatu wynagrodzenie 2017
 • kalkulator wynagrodzeń 7/8 etatu
 • jak obluczy 7/8 etatu zarobki