1328 zł brutto, ile to netto?

 

999.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 129.6128 zł
Składka rentowa 19.92 zł
Składka chorobowa 32.536 zł
Składka zdrowotna 103.13 zł
Zaliczka na podatek 43 zł

966.61 zł
netto (na rękę)

1147 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 129.6128 zł
Składka rentowa 19.92 zł
Składka chorobowa 32.536 zł
Składka zdrowotna 103.13 zł
Zaliczka na podatek 76.19zł

1147.392 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 180.608 zł

1080 zł
netto (na rękę)VAT 23% 248 zł

Umowa o pracę

999.8
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1328 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1328 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1328 = 129.6128 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1328 = 19.92 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1328 = 32.536 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 182.0688 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1328 - 182.0688 = 1145.9312 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1145.9312 * 9% = 103.13 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1145.9312 * 7,75% = 88.81 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1328 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 182.0688 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1328 zł - 182.0688 zł - 111.25 zł = 1035 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1035 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1035 * 7%) - 46,33 zł = 132.19 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 132.19 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1145.9312 * 7,75 % = 88.81 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1035 zł - 88.81 zł = 43 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1328 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 182.0688 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 103.13 zł

  Zaliczka na podatek - 43 zł

  Wynagrodzenie netto: 1328 zł - 182.0688 zł - 103.13 zł -43 zł = 999.8 zł

Umowa zlecenie

966.61
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 129.6128 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.92 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.536 zł
Razem składki ZUS 182.0688 zł
Koszty uzyskania 20% 229.18624 zł
Podstawa opodatkowania 917 zł
Zaliczka na podatek 76.19 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 88.81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 103.13 zł
Kwota netto (na rękę) 966.61 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1147 zł

Umowa o dzieło

1147.392
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1328 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1215.12 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1147.392 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1328 zł
Podstawa opodatkowania 664 zł
Koszty uzyskania 664 zł
Podatek do US 17% 112.88 zł
Kwota netto (na rękę) 1215.12 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1328 zł
Podstawa opodatkowania 265.6 zł
Koszty uzyskania 1062.4 zł
Podatek do US 17% 180.608 zł
Kwota netto (na rękę) 1147.392 zł

Umowa B2B

1080
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1328 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1080 Sprawdzenie działania: 1080 netto * 23% = 248 (to nasza kwota VAT) 1080 netto + 248 VAT = 1328 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1328 zł
Podatek VAT 23 % 248
Kwota netto 1080 zł

  Frazy powiązane:

 • 1328 brutto ile to netto
 • 19.92 brutto ile to netto
 • 1328 brutto
 • 3333 brutto na czas okreslony

Najciekawsze: