1320 zł brutto, ile to netto?

 

993.52 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 128.832 zł
Składka rentowa 19.8 zł
Składka chorobowa 32.34 zł
Składka zdrowotna 102.51 zł
Zaliczka na podatek 43 zł

960.79 zł
netto (na rękę)

1140 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 128.832 zł
Składka rentowa 19.8 zł
Składka chorobowa 32.34 zł
Składka zdrowotna 102.51 zł
Zaliczka na podatek 75.73zł

1140.48 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 179.52 zł

1073 zł
netto (na rękę)VAT 23% 247 zł

Umowa o pracę

993.52
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1320 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1320 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1320 = 128.832 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1320 = 19.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1320 = 32.34 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 180.972 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1320 - 180.972 = 1139.028 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1139.028 * 9% = 102.51 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1139.028 * 7,75% = 88.27 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1320 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 180.972 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1320 zł - 180.972 zł - 111.25 zł = 1028 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1028 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1028 * 7%) - 46,33 zł = 131 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 131 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1139.028 * 7,75 % = 88.27 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1028 zł - 88.27 zł = 43 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1320 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 180.972 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 102.51 zł

  Zaliczka na podatek - 43 zł

  Wynagrodzenie netto: 1320 zł - 180.972 zł - 102.51 zł -43 zł = 993.52 zł

Umowa zlecenie

960.79
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 128.832 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.34 zł
Razem składki ZUS 180.972 zł
Koszty uzyskania 20% 227.8056 zł
Podstawa opodatkowania 911 zł
Zaliczka na podatek 75.73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 88.27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 102.51 zł
Kwota netto (na rękę) 960.79 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1140 zł

Umowa o dzieło

1140.48
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1320 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1207.8 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1140.48 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1320 zł
Podstawa opodatkowania 660 zł
Koszty uzyskania 660 zł
Podatek do US 17% 112.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1207.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1320 zł
Podstawa opodatkowania 264 zł
Koszty uzyskania 1056 zł
Podatek do US 17% 179.52 zł
Kwota netto (na rękę) 1140.48 zł

Umowa B2B

1073
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1320 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1073 Sprawdzenie działania: 1073 netto * 23% = 247 (to nasza kwota VAT) 1073 netto + 247 VAT = 1320 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1320 zł
Podatek VAT 23 % 247
Kwota netto 1073 zł

  Frazy powiązane:

 • 1320 brutto ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1320/
 • 1320 brutto ile to netto 2016
 • 1320zl brutto ileto netto
 • 1320 netto ile to brutto
 • 1320 netto 23 % vat ile
 • 1320 brutto ile to nett
 • 1320 zl brutto ile to netto
 • 1320 na reke
 • 1320 brutto na 3/5 etatu ile netto
 • 1320 50 brutto ile to netto zlecenie
 • 1320zl netto
 • 1320 zł Ile z tego na ile do ZUSu

Najciekawsze: