1311 zł brutto, ile to netto?

 

987.45 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 127.9536 zł
Składka rentowa 19.665 zł
Składka chorobowa 32.1195 zł
Składka zdrowotna 101.81 zł
Zaliczka na podatek 42 zł

954.12 zł
netto (na rękę)

1133 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 127.9536 zł
Składka rentowa 19.665 zł
Składka chorobowa 32.1195 zł
Składka zdrowotna 101.81 zł
Zaliczka na podatek 75.33zł

1132.704 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 178.296 zł

1066 zł
netto (na rękę)VAT 23% 245 zł

Umowa o pracę

987.45
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1311 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1311 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1311 = 127.9536 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1311 = 19.665 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1311 = 32.1195 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 179.7381 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1311 - 179.7381 = 1131.2619 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1131.2619 * 9% = 101.81 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1131.2619 * 7,75% = 87.67 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1311 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 179.7381 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1311 zł - 179.7381 zł - 111.25 zł = 1020 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1020 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1020 * 7%) - 46,33 zł = 129.64 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 129.64 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1131.2619 * 7,75 % = 87.67 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1020 zł - 87.67 zł = 42 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1311 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 179.7381 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 101.81 zł

  Zaliczka na podatek - 42 zł

  Wynagrodzenie netto: 1311 zł - 179.7381 zł - 101.81 zł -42 zł = 987.45 zł

Umowa zlecenie

954.12
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 127.9536 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.665 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 32.1195 zł
Razem składki ZUS 179.7381 zł
Koszty uzyskania 20% 226.25238 zł
Podstawa opodatkowania 905 zł
Zaliczka na podatek 75.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 87.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 101.81 zł
Kwota netto (na rękę) 954.12 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1133 zł

Umowa o dzieło

1132.704
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1311 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1199.565 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1132.704 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1311 zł
Podstawa opodatkowania 655.5 zł
Koszty uzyskania 655.5 zł
Podatek do US 17% 111.435 zł
Kwota netto (na rękę) 1199.565 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1311 zł
Podstawa opodatkowania 262.2 zł
Koszty uzyskania 1048.8 zł
Podatek do US 17% 178.296 zł
Kwota netto (na rękę) 1132.704 zł

Umowa B2B

1066
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1311 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1066 Sprawdzenie działania: 1066 netto * 23% = 245 (to nasza kwota VAT) 1066 netto + 245 VAT = 1311 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1311 zł
Podatek VAT 23 % 245
Kwota netto 1066 zł

  Frazy powiązane:

 • 1311 brutto ile to nerto na umowe zlecenie
 • 1311 brutto ile to netto

Najciekawsze: