13000 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

9125.11
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 13000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 13000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 13000 = 1268.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 13000 = 195 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 13000 = 318.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1782.3 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 13000 - 1782.3 = 11217.7 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 11217.7 * 9% = 1009.59 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 11217.7 * 7,75% = 869.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 13000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1782.3 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 13000 zł - 1782.3 zł - 111.25 zł = 11106 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 11106 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (11106 * 18%) - 46,33 zł = 1952.75 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1952.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 11217.7 * 7,75 % = 869.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 11106 zł - 869.37 zł = 1083 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 13000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1782.3 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1009.59 zł

  Zaliczka na podatek - 1083 zł

  Wynagrodzenie netto: 13000 zł - 1782.3 zł - 1009.59 zł -1083 zł = 9125.11 zł


  Frazy powiązane:

 • 13000 brutto ile to netto
 • 13000 brutto
 • 13 000 brutto ile to netto
 • 11 brutto ile to netto umowa o prace
 • 11 zl brutto ile to netto
 • 13000 brutto ile to netto 2015
 • 13 tys brutto ile to netto
 • 13000 netto ile to brutto
 • 13000 zł brutto ile to netto
 • 13 000 brutto
 • 13 tys brutto
 • 13000 ile to netto
 • 13000 brutto to netto
 • 13 brutto ile to netto - zlecenie druga praca
 • mam umowe na 1750 brutto czy powinienem teraz dostac 1850
 • 13000 brutto ile netto
 • 13 tysiecy brutto na dzialalnosci ile to netto
 • 13000 brutto ile to jest netto
 • 13brutto ile netto
 • 13000 netto do brutto

Najciekawsze: