13000 zł brutto, ile to netto?

 

9233.11 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1268.8 zł
Składka rentowa 195 zł
Składka chorobowa 318.5 zł
Składka zdrowotna 1009.59 zł
Zaliczka na podatek 975 zł

9462.48 zł
netto (na rękę)

11232 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1268.8 zł
Składka rentowa 195 zł
Składka chorobowa 318.5 zł
Składka zdrowotna 1009.59 zł
Zaliczka na podatek 745.63zł

11232 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1768 zł

10569 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2431 zł

Umowa o pracę

9233.11
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 13000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 13000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 13000 = 1268.8 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 13000 = 195 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 13000 = 318.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1782.3 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 13000 - 1782.3 = 11217.7 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 11217.7 * 9% = 1009.59 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 11217.7 * 7,75% = 869.37 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 13000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1782.3 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 13000 zł - 1782.3 zł - 111.25 zł = 11106 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 11106 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (11106 * 7%) - 46,33 zł = 1844.26 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1844.26 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 11217.7 * 7,75 % = 869.37 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 11106 zł - 869.37 zł = 975 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 13000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1782.3 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 1009.59 zł

  Zaliczka na podatek - 975 zł

  Wynagrodzenie netto: 13000 zł - 1782.3 zł - 1009.59 zł -975 zł = 9233.11 zł

Umowa zlecenie

9462.48
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1268.8 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 195 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 318.5 zł
Razem składki ZUS 1782.3 zł
Koszty uzyskania 20% 2243.54 zł
Podstawa opodatkowania 8974 zł
Zaliczka na podatek 745.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 869.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 1009.59 zł
Kwota netto (na rękę) 9462.48 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 11232 zł

Umowa o dzieło

11232
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 13000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 11895 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 11232 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 13000 zł
Podstawa opodatkowania 6500 zł
Koszty uzyskania 6500 zł
Podatek do US 17% 1105 zł
Kwota netto (na rękę) 11895 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 13000 zł
Podstawa opodatkowania 2600 zł
Koszty uzyskania 10400 zł
Podatek do US 17% 1768 zł
Kwota netto (na rękę) 11232 zł

Umowa B2B

10569
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 13000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 10569 Sprawdzenie działania: 10569 netto * 23% = 2431 (to nasza kwota VAT) 10569 netto + 2431 VAT = 13000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 13000 zł
Podatek VAT 23 % 2431
Kwota netto 10569 zł

  Frazy powiązane:

 • 13000 brutto ile to netto
 • 13000 brutto
 • 13 000 brutto ile to netto
 • 13000 netto ile to brutto
 • 13 tys brutto ile to netto
 • 11 brutto ile to netto umowa o prace
 • 11 zl brutto ile to netto
 • 13000 brutto ile to netto 2015
 • 13000 zł brutto ile to netto
 • 13 tys brutto
 • 13 000 brutto
 • 13000 ile to netto
 • 13000 brutto to netto
 • 13 brutto ile to netto - zlecenie druga praca
 • mam umowe na 1750 brutto czy powinienem teraz dostac 1850
 • 13000 brutto ile netto
 • 13000 BRUTTO ILE TO NETTO
 • 13 tysiecy brutto na dzialalnosci ile to netto
 • 13000 brutto ile to jest netto
 • 13brutto ile netto