1300 zł brutto, ile to netto?

 
971.81
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1300 = 126.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1300 = 19.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1300 = 31.85 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 178.23 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1300 - 178.23 = 1121.77 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1121.77 * 9% = 100.96 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1121.77 * 7,75% = 86.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 178.23 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1300 zł - 178.23 zł - 111.25 zł = 1011 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1011 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1011 * 18%) - 46,33 zł = 135.65 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 135.65 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1121.77 * 7,75 % = 86.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1011 zł - 86.94 zł = 49 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 178.23 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 100.96 zł

  Zaliczka na podatek - 49 zł

  Wynagrodzenie netto: 1300 zł - 178.23 zł - 100.96 zł -49 zł = 971.81 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 126.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 31.85 zł
Razem składki ZUS 178.23 zł
Koszty uzyskania 20% 224.354 zł
Podstawa opodatkowania 897 zł
Zaliczka na podatek 74 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 87 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 100.9593 zł
Kwota netto (na rękę) 946.81 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1113 zł

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1183 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1112.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1300 zł
Podstawa opodatkowania 650 zł
Koszty uzyskania 650 zł
Podatek do US 18% 117 zł
Kwota netto (na rękę) 1183 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1300 zł
Podstawa opodatkowania 260 zł
Koszty uzyskania 1040 zł
Podatek do US 18% 187.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1112.8 zł

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1057 Sprawdzenie działania: 1057 netto * 23% = 243 (to nasza kwota VAT) 1057 netto + 243 VAT = 1300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1300 zł
Podatek VAT 23 % 243
Kwota netto 1057 zł

  Frazy powiązane:

 • 1300 brutto ile to netto 2015
 • 1300 brutto ile to netto 2016
 • 1300 brutto ile to netto 2018
 • 1300 brutto
 • 1300 brutto ile to na rękę
 • http://netto-brutto eu/brutto/1300/
 • 1300 zł brutto
 • ile odlicza sie podatku od umowy zlecenie
 • umowa zlecenie 1300 brutto ile to netto
 • 11zl brutto ile wyjdzie netto po ozusowaniu umowa zlecenie
 • pensja 1300 brutto ile to netto
 • umowa o prace ile jest odliczane z brutto
 • umowa o prace odliczenia
 • umowa o prace wynagrodzenie brutto 1300
 • umowa zlecenie co sie odlicza
 • wynagrodzenie 1300 netto
 • 1300 brutto ile to netto umowa zlecenie
 • 1300 brutto umiwa zlecenie
 • 1300 na reke ile brutto wynagrodzenie
 • 1300 zł netto ile to brutto

Najciekawsze: