1300 zł brutto, ile to netto?

 

979.81 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 126.88 zł
Składka rentowa 19.5 zł
Składka chorobowa 31.85 zł
Składka zdrowotna 100.96 zł
Zaliczka na podatek 41 zł

946.75 zł
netto (na rękę)

1123 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 126.88 zł
Składka rentowa 19.5 zł
Składka chorobowa 31.85 zł
Składka zdrowotna 100.96 zł
Zaliczka na podatek 74.06zł

1123.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 176.8 zł

1057 zł
netto (na rękę)VAT 23% 243 zł

Umowa o pracę

979.81
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1300 = 126.88 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1300 = 19.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1300 = 31.85 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 178.23 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1300 - 178.23 = 1121.77 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1121.77 * 9% = 100.96 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1121.77 * 7,75% = 86.94 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 178.23 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1300 zł - 178.23 zł - 111.25 zł = 1011 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 1011 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (1011 * 7%) - 46,33 zł = 128.11 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 128.11 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1121.77 * 7,75 % = 86.94 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 1011 zł - 86.94 zł = 41 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 178.23 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 100.96 zł

  Zaliczka na podatek - 41 zł

  Wynagrodzenie netto: 1300 zł - 178.23 zł - 100.96 zł -41 zł = 979.81 zł

Umowa zlecenie

946.75
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 126.88 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 31.85 zł
Razem składki ZUS 178.23 zł
Koszty uzyskania 20% 224.354 zł
Podstawa opodatkowania 897 zł
Zaliczka na podatek 74.06 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 86.94 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 100.96 zł
Kwota netto (na rękę) 946.75 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1123 zł

Umowa o dzieło

1123.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1189.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1123.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1300 zł
Podstawa opodatkowania 650 zł
Koszty uzyskania 650 zł
Podatek do US 17% 110.5 zł
Kwota netto (na rękę) 1189.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1300 zł
Podstawa opodatkowania 260 zł
Koszty uzyskania 1040 zł
Podatek do US 17% 176.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1123.2 zł

Umowa B2B

1057
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1057 Sprawdzenie działania: 1057 netto * 23% = 243 (to nasza kwota VAT) 1057 netto + 243 VAT = 1300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1300 zł
Podatek VAT 23 % 243
Kwota netto 1057 zł

  Frazy powiązane:

 • 1300 brutto ile to netto 2015
 • 1300 brutto
 • 1300 brutto ile to netto 2016
 • 1300 brutto ile to netto 2018
 • 1300 zł brutto
 • 1300 brutto ile to na rękę
 • http://netto-brutto eu/brutto/1300/
 • wynagrodzenie netto 1300 ile to jest brutto
 • 1200 netto to vat
 • umowa zlecenie podatek 17%
 • 1200brutto iloto netto
 • 1300 zł netto ile to brutto
 • ile odlicza sie podatku od umowy zlecenie
 • 1300 brutto ile to jest na reke
 • umowa zlecenie 1300 brutto ile to netto
 • 11zl brutto ile wyjdzie netto po ozusowaniu umowa zlecenie
 • pensja 1300 brutto ile to netto
 • umowa o prace ile jest odliczane z brutto
 • 1300 ile na rękę
 • umowa o prace odliczenia

Najciekawsze: