129 zł brutto, ile to netto?

 

153.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 12.5904 zł
Składka rentowa 1.935 zł
Składka chorobowa 3.1605 zł
Składka zdrowotna 10.02 zł
Zaliczka na podatek -52 zł

93.92 zł
netto (na rękę)

111 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 12.5904 zł
Składka rentowa 1.935 zł
Składka chorobowa 3.1605 zł
Składka zdrowotna 10.02 zł
Zaliczka na podatek 7.37zł

111.456 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 17.544 zł

105 zł
netto (na rękę)VAT 23% 24 zł

Umowa o pracę

153.29
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 129 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 129 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 129 = 12.5904 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 129 = 1.935 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 129 = 3.1605 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 17.6859 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 129 - 17.6859 = 111.3141 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 111.3141 * 9% = 10.02 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 111.3141 * 7,75% = 8.63 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 129 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 17.6859 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 129 zł - 17.6859 zł - 111.25 zł = 0 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 0 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (0 * 7%) - 46,33 zł = -43.76 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -43.76 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 111.3141 * 7,75 % = 8.63 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 0 zł - 8.63 zł = -52 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 129 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.6859 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 10.02 zł

  Zaliczka na podatek - -52 zł

  Wynagrodzenie netto: 129 zł - 17.6859 zł - 10.02 zł --52 zł = 153.29 zł

Umowa zlecenie

93.92
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 12.5904 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.935 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.1605 zł
Razem składki ZUS 17.6859 zł
Koszty uzyskania 20% 22.26282 zł
Podstawa opodatkowania 89 zł
Zaliczka na podatek 7.37 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8.63 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 10.02 zł
Kwota netto (na rękę) 93.92 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 111 zł

Umowa o dzieło

111.456
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 129 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 118.035 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 111.456 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 129 zł
Podstawa opodatkowania 64.5 zł
Koszty uzyskania 64.5 zł
Podatek do US 17% 10.965 zł
Kwota netto (na rękę) 118.035 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 129 zł
Podstawa opodatkowania 25.8 zł
Koszty uzyskania 103.2 zł
Podatek do US 17% 17.544 zł
Kwota netto (na rękę) 111.456 zł

Umowa B2B

105
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 129 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 105 Sprawdzenie działania: 105 netto * 23% = 24 (to nasza kwota VAT) 105 netto + 24 VAT = 129 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 129 zł
Podatek VAT 23 % 24
Kwota netto 105 zł

  Frazy powiązane:

 • 129 netto ile to brutto
 • 156 129,68 zł ile to brutt
 • zarobki 129 tys brutto ile netto
 • 129 brutto to ile netto

Najciekawsze: