12840 zł brutto, ile to netto?

 

9120.47 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1253.184 zł
Składka rentowa 192.6 zł
Składka chorobowa 314.58 zł
Składka zdrowotna 997.17 zł
Zaliczka na podatek 962 zł

9345.14 zł
netto (na rękę)

11094 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1253.184 zł
Składka rentowa 192.6 zł
Składka chorobowa 314.58 zł
Składka zdrowotna 997.17 zł
Zaliczka na podatek 737.33zł

11093.76 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1746.24 zł

10439 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2401 zł

Umowa o pracę

9120.47
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12840 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 12840 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 12840 = 1253.184 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 12840 = 192.6 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 12840 = 314.58 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1760.364 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 12840 - 1760.364 = 11079.636 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 11079.636 * 9% = 997.17 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 11079.636 * 7,75% = 858.67 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 12840 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1760.364 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 12840 zł - 1760.364 zł - 111.25 zł = 10968 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 10968 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (10968 * 7%) - 46,33 zł = 1820.8 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1820.8 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 11079.636 * 7,75 % = 858.67 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 10968 zł - 858.67 zł = 962 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 12840 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1760.364 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 997.17 zł

  Zaliczka na podatek - 962 zł

  Wynagrodzenie netto: 12840 zł - 1760.364 zł - 997.17 zł -962 zł = 9120.47 zł

Umowa zlecenie

9345.14
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1253.184 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 192.6 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 314.58 zł
Razem składki ZUS 1760.364 zł
Koszty uzyskania 20% 2215.9272 zł
Podstawa opodatkowania 8864 zł
Zaliczka na podatek 737.33 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 858.67 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 997.17 zł
Kwota netto (na rękę) 9345.14 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 11094 zł

Umowa o dzieło

11093.76
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 12840 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 11748.6 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 11093.76 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 12840 zł
Podstawa opodatkowania 6420 zł
Koszty uzyskania 6420 zł
Podatek do US 17% 1091.4 zł
Kwota netto (na rękę) 11748.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 12840 zł
Podstawa opodatkowania 2568 zł
Koszty uzyskania 10272 zł
Podatek do US 17% 1746.24 zł
Kwota netto (na rękę) 11093.76 zł

Umowa B2B

10439
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 12840 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 10439 Sprawdzenie działania: 10439 netto * 23% = 2401 (to nasza kwota VAT) 10439 netto + 2401 VAT = 12840 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 12840 zł
Podatek VAT 23 % 2401
Kwota netto 10439 zł

  Frazy powiązane:

 • 12840 brutto
 • 1069 netto ile to brutto

Najciekawsze: