12800 zł brutto, ile to netto?

 

9092.06 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1249.28 zł
Składka rentowa 192 zł
Składka chorobowa 313.6 zł
Składka zdrowotna 994.06 zł
Zaliczka na podatek 959 zł

9317.06 zł
netto (na rękę)

11059 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1249.28 zł
Składka rentowa 192 zł
Składka chorobowa 313.6 zł
Składka zdrowotna 994.06 zł
Zaliczka na podatek 734zł

11059.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1740.8 zł

10407 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2393 zł

Umowa o pracę

9092.06
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 12800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 12800 = 1249.28 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 12800 = 192 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 12800 = 313.6 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1754.88 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 12800 - 1754.88 = 11045.12 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 11045.12 * 9% = 994.06 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 11045.12 * 7,75% = 856 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 12800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1754.88 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 12800 zł - 1754.88 zł - 111.25 zł = 10934 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 10934 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (10934 * 7%) - 46,33 zł = 1815.02 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1815.02 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 11045.12 * 7,75 % = 856 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 10934 zł - 856 zł = 959 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 12800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1754.88 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 994.06 zł

  Zaliczka na podatek - 959 zł

  Wynagrodzenie netto: 12800 zł - 1754.88 zł - 994.06 zł -959 zł = 9092.06 zł

Umowa zlecenie

9317.06
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1249.28 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 192 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 313.6 zł
Razem składki ZUS 1754.88 zł
Koszty uzyskania 20% 2209.024 zł
Podstawa opodatkowania 8836 zł
Zaliczka na podatek 734 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 856 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 994.06 zł
Kwota netto (na rękę) 9317.06 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 11059 zł

Umowa o dzieło

11059.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 12800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 11712 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 11059.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 12800 zł
Podstawa opodatkowania 6400 zł
Koszty uzyskania 6400 zł
Podatek do US 17% 1088 zł
Kwota netto (na rękę) 11712 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 12800 zł
Podstawa opodatkowania 2560 zł
Koszty uzyskania 10240 zł
Podatek do US 17% 1740.8 zł
Kwota netto (na rękę) 11059.2 zł

Umowa B2B

10407
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 12800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 10407 Sprawdzenie działania: 10407 netto * 23% = 2393 (to nasza kwota VAT) 10407 netto + 2393 VAT = 12800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 12800 zł
Podatek VAT 23 % 2393
Kwota netto 10407 zł

  Frazy powiązane:

 • 12800 brutto ile to netto
 • 12800 brutto
 • 12800 brutto ile to netto 2015
 • 12800brutto
 • 12800 zł brutto ile to netto
 • 128000 brutto
 • 12800 brutto zlecenie ile netto
 • 12800 brutto
 • 12800 brutto to netto
 • 12800 BRUTTO
 • 12800 ile to netto
 • 12800 b2b ile to netto

Najciekawsze: