128 zł brutto, ile to netto?

 

152.51 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 12.4928 zł
Składka rentowa 1.92 zł
Składka chorobowa 3.136 zł
Składka zdrowotna 9.94 zł
Zaliczka na podatek -52 zł

93.07 zł
netto (na rękę)

111 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 12.4928 zł
Składka rentowa 1.92 zł
Składka chorobowa 3.136 zł
Składka zdrowotna 9.94 zł
Zaliczka na podatek 7.44zł

110.592 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 17.408 zł

104 zł
netto (na rękę)VAT 23% 24 zł

Umowa o pracę

152.51
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 128 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 128 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 128 = 12.4928 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 128 = 1.92 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 128 = 3.136 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 17.5488 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 128 - 17.5488 = 110.4512 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 110.4512 * 9% = 9.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 110.4512 * 7,75% = 8.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 128 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 17.5488 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 128 zł - 17.5488 zł - 111.25 zł = -1 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -1 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-1 * 7%) - 46,33 zł = -43.93 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -43.93 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 110.4512 * 7,75 % = 8.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -1 zł - 8.56 zł = -52 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 128 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 17.5488 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9.94 zł

  Zaliczka na podatek - -52 zł

  Wynagrodzenie netto: 128 zł - 17.5488 zł - 9.94 zł --52 zł = 152.51 zł

Umowa zlecenie

93.07
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 12.4928 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.92 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.136 zł
Razem składki ZUS 17.5488 zł
Koszty uzyskania 20% 22.09024 zł
Podstawa opodatkowania 88 zł
Zaliczka na podatek 7.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 9.94 zł
Kwota netto (na rękę) 93.07 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 111 zł

Umowa o dzieło

110.592
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 128 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 117.12 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 110.592 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 128 zł
Podstawa opodatkowania 64 zł
Koszty uzyskania 64 zł
Podatek do US 17% 10.88 zł
Kwota netto (na rękę) 117.12 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 128 zł
Podstawa opodatkowania 25.6 zł
Koszty uzyskania 102.4 zł
Podatek do US 17% 17.408 zł
Kwota netto (na rękę) 110.592 zł

Umowa B2B

104
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 128 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 104 Sprawdzenie działania: 104 netto * 23% = 24 (to nasza kwota VAT) 104 netto + 24 VAT = 128 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 128 zł
Podatek VAT 23 % 24
Kwota netto 104 zł

  Frazy powiązane:

 • 128 brutto ile netto
 • 128 zl brutto ile netto
 • 128 brutto
 • 128zł brutto

Najciekawsze: