1267 zł brutto, ile to netto?

 

956.89 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 123.6592 zł
Składka rentowa 19.005 zł
Składka chorobowa 31.0415 zł
Składka zdrowotna 98.4 zł
Zaliczka na podatek 38 zł

921.62 zł
netto (na rękę)

1095 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 123.6592 zł
Składka rentowa 19.005 zł
Składka chorobowa 31.0415 zł
Składka zdrowotna 98.4 zł
Zaliczka na podatek 73.27zł

1094.688 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 172.312 zł

1030 zł
netto (na rękę)VAT 23% 237 zł

Umowa o pracę

956.89
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1267 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1267 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1267 = 123.6592 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1267 = 19.005 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1267 = 31.0415 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 173.7057 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1267 - 173.7057 = 1093.2943 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1093.2943 * 9% = 98.4 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1093.2943 * 7,75% = 84.73 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1267 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 173.7057 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1267 zł - 173.7057 zł - 111.25 zł = 982 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 982 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (982 * 7%) - 46,33 zł = 123.18 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 123.18 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1093.2943 * 7,75 % = 84.73 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 982 zł - 84.73 zł = 38 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1267 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 173.7057 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 98.4 zł

  Zaliczka na podatek - 38 zł

  Wynagrodzenie netto: 1267 zł - 173.7057 zł - 98.4 zł -38 zł = 956.89 zł

Umowa zlecenie

921.62
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 123.6592 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 19.005 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 31.0415 zł
Razem składki ZUS 173.7057 zł
Koszty uzyskania 20% 218.65886 zł
Podstawa opodatkowania 875 zł
Zaliczka na podatek 73.27 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 84.73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 98.4 zł
Kwota netto (na rękę) 921.62 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1095 zł

Umowa o dzieło

1094.688
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1267 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1159.305 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1094.688 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1267 zł
Podstawa opodatkowania 633.5 zł
Koszty uzyskania 633.5 zł
Podatek do US 17% 107.695 zł
Kwota netto (na rękę) 1159.305 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1267 zł
Podstawa opodatkowania 253.4 zł
Koszty uzyskania 1013.6 zł
Podatek do US 17% 172.312 zł
Kwota netto (na rękę) 1094.688 zł

Umowa B2B

1030
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1267 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1030 Sprawdzenie działania: 1030 netto * 23% = 237 (to nasza kwota VAT) 1030 netto + 237 VAT = 1267 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1267 zł
Podatek VAT 23 % 237
Kwota netto 1030 zł

  Frazy powiązane:

 • rennta netto 1267 to brotto ile

Najciekawsze: