12500 zł brutto, ile to netto?

 

8880.49 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1220 zł
Składka rentowa 187.5 zł
Składka chorobowa 306.25 zł
Składka zdrowotna 970.76 zł
Zaliczka na podatek 935 zł

9098.42 zł
netto (na rękę)

10800 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1220 zł
Składka rentowa 187.5 zł
Składka chorobowa 306.25 zł
Składka zdrowotna 970.76 zł
Zaliczka na podatek 717.07zł

10800 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1700 zł

10163 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2337 zł

Umowa o pracę

8880.49
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12500 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 12500 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 12500 = 1220 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 12500 = 187.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 12500 = 306.25 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1713.75 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 12500 - 1713.75 = 10786.25 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 10786.25 * 9% = 970.76 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 10786.25 * 7,75% = 835.93 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 12500 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1713.75 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 12500 zł - 1713.75 zł - 111.25 zł = 10675 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 10675 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (10675 * 7%) - 46,33 zł = 1770.99 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1770.99 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 10786.25 * 7,75 % = 835.93 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 10675 zł - 835.93 zł = 935 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 12500 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1713.75 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 970.76 zł

  Zaliczka na podatek - 935 zł

  Wynagrodzenie netto: 12500 zł - 1713.75 zł - 970.76 zł -935 zł = 8880.49 zł

Umowa zlecenie

9098.42
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1220 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 187.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 306.25 zł
Razem składki ZUS 1713.75 zł
Koszty uzyskania 20% 2157.25 zł
Podstawa opodatkowania 8629 zł
Zaliczka na podatek 717.07 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 835.93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 970.76 zł
Kwota netto (na rękę) 9098.42 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 10800 zł

Umowa o dzieło

10800
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 12500 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 11437.5 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 10800 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 12500 zł
Podstawa opodatkowania 6250 zł
Koszty uzyskania 6250 zł
Podatek do US 17% 1062.5 zł
Kwota netto (na rękę) 11437.5 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 12500 zł
Podstawa opodatkowania 2500 zł
Koszty uzyskania 10000 zł
Podatek do US 17% 1700 zł
Kwota netto (na rękę) 10800 zł

Umowa B2B

10163
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 12500 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 10163 Sprawdzenie działania: 10163 netto * 23% = 2337 (to nasza kwota VAT) 10163 netto + 2337 VAT = 12500 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 12500 zł
Podatek VAT 23 % 2337
Kwota netto 10163 zł

  Frazy powiązane:

 • 12500 netto ile to brutto
 • 12500 brutto
 • 12500 ile to netto
 • 12 500 brutto ile to netto
 • 12500 netto
 • 12500 brutto ile netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/12500/
 • 5 zł brutto ile to netto
 • brutto 12500
 • 12500,00 brutto
 • 12500 zł brutto ile to netto
 • 12500 brutto ile to netto zlecenie
 • 12500 brutto ile to netto 2015
 • brutto 12,500 ile to netto
 • 12500 brutto ile to netto 2017
 • 5 % z 12500 ile to jest
 • 12500brutto il
 • pensja brutto 12500 ile netto
 • 12500 zł brutto ile na ręke
 • 12500,00 brutto ile to netto

Najciekawsze: