1250 zł brutto, ile to netto?

 

944.55 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 122 zł
Składka rentowa 18.75 zł
Składka chorobowa 30.625 zł
Składka zdrowotna 97.08 zł
Zaliczka na podatek 37 zł

910.14 zł
netto (na rękę)

1080 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 122 zł
Składka rentowa 18.75 zł
Składka chorobowa 30.625 zł
Składka zdrowotna 97.08 zł
Zaliczka na podatek 71.41zł

1080 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 170 zł

1016 zł
netto (na rękę)VAT 23% 234 zł

Umowa o pracę

944.55
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1250 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1250 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1250 = 122 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1250 = 18.75 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1250 = 30.625 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 171.375 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1250 - 171.375 = 1078.625 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1078.625 * 9% = 97.08 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1078.625 * 7,75% = 83.59 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1250 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 171.375 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1250 zł - 171.375 zł - 111.25 zł = 967 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 967 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (967 * 7%) - 46,33 zł = 120.63 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 120.63 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1078.625 * 7,75 % = 83.59 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 967 zł - 83.59 zł = 37 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1250 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 171.375 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 97.08 zł

  Zaliczka na podatek - 37 zł

  Wynagrodzenie netto: 1250 zł - 171.375 zł - 97.08 zł -37 zł = 944.55 zł

Umowa zlecenie

910.14
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 122 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 18.75 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 30.625 zł
Razem składki ZUS 171.375 zł
Koszty uzyskania 20% 215.725 zł
Podstawa opodatkowania 863 zł
Zaliczka na podatek 71.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 83.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 97.08 zł
Kwota netto (na rękę) 910.14 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1080 zł

Umowa o dzieło

1080
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1250 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1143.75 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1080 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1250 zł
Podstawa opodatkowania 625 zł
Koszty uzyskania 625 zł
Podatek do US 17% 106.25 zł
Kwota netto (na rękę) 1143.75 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1250 zł
Podstawa opodatkowania 250 zł
Koszty uzyskania 1000 zł
Podatek do US 17% 170 zł
Kwota netto (na rękę) 1080 zł

Umowa B2B

1016
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1250 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 1016 Sprawdzenie działania: 1016 netto * 23% = 234 (to nasza kwota VAT) 1016 netto + 234 VAT = 1250 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1250 zł
Podatek VAT 23 % 234
Kwota netto 1016 zł

  Frazy powiązane:

 • 1250 brutto ile to netto
 • 1250 brutto ile to netto 2016
 • 1250 brutto ile to netto 2017
 • 1250 brutto
 • 1250 brutto ile to netto umowa o pracę
 • 1250 brutto ile to netto 2015
 • 1260 emerytura ile to netto
 • emerytura brutto 1250 ile netto
 • 17250 netto ile to brutt
 • 1250 brutto ile to netto?
 • zarabiam 1250 na 1/2 etatu ile dostane na reke
 • 12.50 brutto ile to netto
 • podstawa 1250 ile na reke
 • 112 5 brutto ile to netto
 • 1250 ile netto
 • 1umowa o prace 1250 a neetto
 • umowa zlecenie 1250 zł brutto ile to netto
 • wynagrodzenie 1250 umowa o prace
 • ile to netto 1254 emerytura
 • umowa o prace wynagrodzenie zasadnicze 1250

Najciekawsze: