12300 zł brutto, ile to netto?

 

8637.44 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1200.48 zł
Składka rentowa 184.5 zł
Składka chorobowa 301.35 zł
Składka zdrowotna 955.23 zł
Zaliczka na podatek 1021 zł

8953 zł
netto (na rękę)

10529 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1200.48 zł
Składka rentowa 184.5 zł
Składka chorobowa 301.35 zł
Składka zdrowotna 955.23 zł
Zaliczka na podatek 705.44zł

10528.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1771.2 zł

10000 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2300 zł

Umowa o pracę

8637.44
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 12300 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 12300 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 12300 = 1200.48 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 12300 = 184.5 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 12300 = 301.35 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1686.33 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 12300 - 1686.33 = 10613.67 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 10613.67 * 9% = 955.23 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 10613.67 * 7,75% = 822.56 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 12300 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1686.33 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 12300 zł - 1686.33 zł - 111.25 zł = 10502 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 10502 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (10502 * 18%) - 46,33 zł = 1844.03 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1844.03 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 10613.67 * 7,75 % = 822.56 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 10502 zł - 822.56 zł = 1021 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 12300 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1686.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 955.23 zł

  Zaliczka na podatek - 1021 zł

  Wynagrodzenie netto: 12300 zł - 1686.33 zł - 955.23 zł -1021 zł = 8637.44 zł

Umowa zlecenie

8953
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1200.48 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 184.5 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 301.35 zł
Razem składki ZUS 1686.33 zł
Koszty uzyskania 20% 2122.734 zł
Podstawa opodatkowania 8491 zł
Zaliczka na podatek 705.44 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 822.56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 955.23 zł
Kwota netto (na rękę) 8953 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 10529 zł

Umowa o dzieło

10528.8
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 12300 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 11193 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 10528.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 12300 zł
Podstawa opodatkowania 6150 zł
Koszty uzyskania 6150 zł
Podatek do US 18% 1107 zł
Kwota netto (na rękę) 11193 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 12300 zł
Podstawa opodatkowania 2460 zł
Koszty uzyskania 9840 zł
Podatek do US 18% 1771.2 zł
Kwota netto (na rękę) 10528.8 zł

Umowa B2B

10000
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 12300 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 10000 Sprawdzenie działania: 10000 netto * 23% = 2300 (to nasza kwota VAT) 10000 netto + 2300 VAT = 12300 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 12300 zł
Podatek VAT 23 % 2300
Kwota netto 10000 zł

  Frazy powiązane:

 • 12300 brutto ile to netto
 • 12300 brutto
 • ile zl to 12 300
 • 12300,00 brutto
 • 12,300 netto ile to brutto
 • 12300brutto ile to netto
 • 12300 brutto ile to netto 2015

Najciekawsze: