123 zł brutto, ile to netto?

 

149.59 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 12.0048 zł
Składka rentowa 1.845 zł
Składka chorobowa 3.0135 zł
Składka zdrowotna 9.55 zł
Zaliczka na podatek -53 zł

89.82 zł
netto (na rękę)

106 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 12.0048 zł
Składka rentowa 1.845 zł
Składka chorobowa 3.0135 zł
Składka zdrowotna 9.55 zł
Zaliczka na podatek 6.77zł

106.272 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 16.728 zł

100 zł
netto (na rękę)VAT 23% 23 zł

Umowa o pracę

149.59
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 123 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 123 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 123 = 12.0048 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 123 = 1.845 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 123 = 3.0135 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 16.8633 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 123 - 16.8633 = 106.1367 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 106.1367 * 9% = 9.55 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 106.1367 * 7,75% = 8.23 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 123 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 16.8633 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 123 zł - 16.8633 zł - 111.25 zł = -5 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: -5 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (-5 * 7%) - 46,33 zł = -44.61 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny -44.61 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 106.1367 * 7,75 % = 8.23 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - -5 zł - 8.23 zł = -53 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 123 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 16.8633 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9.55 zł

  Zaliczka na podatek - -53 zł

  Wynagrodzenie netto: 123 zł - 16.8633 zł - 9.55 zł --53 zł = 149.59 zł

Umowa zlecenie

89.82
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 12.0048 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 1.845 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 3.0135 zł
Razem składki ZUS 16.8633 zł
Koszty uzyskania 20% 21.22734 zł
Podstawa opodatkowania 85 zł
Zaliczka na podatek 6.77 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 8.23 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 9.55 zł
Kwota netto (na rękę) 89.82 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 106 zł

Umowa o dzieło

106.272
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 123 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 112.545 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 106.272 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 123 zł
Podstawa opodatkowania 61.5 zł
Koszty uzyskania 61.5 zł
Podatek do US 17% 10.455 zł
Kwota netto (na rękę) 112.545 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 123 zł
Podstawa opodatkowania 24.6 zł
Koszty uzyskania 98.4 zł
Podatek do US 17% 16.728 zł
Kwota netto (na rękę) 106.272 zł

Umowa B2B

100
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 123 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 100 Sprawdzenie działania: 100 netto * 23% = 23 (to nasza kwota VAT) 100 netto + 23 VAT = 123 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 123 zł
Podatek VAT 23 % 23
Kwota netto 100 zł

  Frazy powiązane:

 • 123 zlote brutto
 • 123 zł brutto ile to netto
 • 123 zl beutto
 • czy cena brutto to 123%?
 • 123 brutto
 • 123 brutto to ile to netto

Najciekawsze: