1220 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

916.99
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1220 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1220 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1220 = 119.072 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1220 = 18.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1220 = 29.89 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 167.262 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1220 - 167.262 = 1052.738 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1052.738 * 9% = 94.75 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1052.738 * 7,75% = 81.59 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1220 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 167.262 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1220 zł - 167.262 zł - 111.25 zł = 941 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 941 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (941 * 18%) - 46,33 zł = 123.05 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 123.05 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1052.738 * 7,75 % = 81.59 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 941 zł - 81.59 zł = 41 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1220 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 167.262 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 94.75 zł

  Zaliczka na podatek - 41 zł

  Wynagrodzenie netto: 1220 zł - 167.262 zł - 94.75 zł -41 zł = 916.99 zł


  Frazy powiązane:

 • 1220 brutto ile to netto
 • 1220 brutto ile netto
 • renta 1220 brutto
 • 1220 zł brutto ile netto
 • dochod brutto 1220 ile to netto

Najciekawsze: