1220 zł brutto, ile to netto?

 

922.99 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 119.072 zł
Składka rentowa 18.3 zł
Składka chorobowa 29.89 zł
Składka zdrowotna 94.75 zł
Zaliczka na podatek 35 zł

887.58 zł
netto (na rękę)

1054 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 119.072 zł
Składka rentowa 18.3 zł
Składka chorobowa 29.89 zł
Składka zdrowotna 94.75 zł
Zaliczka na podatek 70.41zł

1054.08 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 165.92 zł

992 zł
netto (na rękę)VAT 23% 228 zł

Umowa o pracę

922.99
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1220 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1220 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1220 = 119.072 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1220 = 18.3 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1220 = 29.89 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 167.262 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1220 - 167.262 = 1052.738 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1052.738 * 9% = 94.75 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1052.738 * 7,75% = 81.59 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1220 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 167.262 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1220 zł - 167.262 zł - 111.25 zł = 941 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 941 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (941 * 7%) - 46,33 zł = 116.21 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 116.21 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1052.738 * 7,75 % = 81.59 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 941 zł - 81.59 zł = 35 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1220 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 167.262 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 94.75 zł

  Zaliczka na podatek - 35 zł

  Wynagrodzenie netto: 1220 zł - 167.262 zł - 94.75 zł -35 zł = 922.99 zł

Umowa zlecenie

887.58
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 119.072 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 18.3 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 29.89 zł
Razem składki ZUS 167.262 zł
Koszty uzyskania 20% 210.5476 zł
Podstawa opodatkowania 842 zł
Zaliczka na podatek 70.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 81.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 94.75 zł
Kwota netto (na rękę) 887.58 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1054 zł

Umowa o dzieło

1054.08
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1220 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1116.3 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1054.08 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1220 zł
Podstawa opodatkowania 610 zł
Koszty uzyskania 610 zł
Podatek do US 17% 103.7 zł
Kwota netto (na rękę) 1116.3 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1220 zł
Podstawa opodatkowania 244 zł
Koszty uzyskania 976 zł
Podatek do US 17% 165.92 zł
Kwota netto (na rękę) 1054.08 zł

Umowa B2B

992
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1220 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 992 Sprawdzenie działania: 992 netto * 23% = 228 (to nasza kwota VAT) 992 netto + 228 VAT = 1220 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1220 zł
Podatek VAT 23 % 228
Kwota netto 992 zł

  Frazy powiązane:

 • 1220 brutto ile to netto
 • 1220 brutto ile netto
 • renta 1220 brutto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/1220
 • 1220 zł brutto ile netto
 • dochod brutto 1220 ile to netto