1200 zł brutto, ile to netto?

 

909.29 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 117.12 zł
Składka rentowa 18 zł
Składka chorobowa 29.4 zł
Składka zdrowotna 93.19 zł
Zaliczka na podatek 33 zł

873.54 zł
netto (na rękę)

1037 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 117.12 zł
Składka rentowa 18 zł
Składka chorobowa 29.4 zł
Składka zdrowotna 93.19 zł
Zaliczka na podatek 68.75zł

1036.8 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 163.2 zł

976 zł
netto (na rękę)VAT 23% 224 zł

Umowa o pracę

909.29
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1200 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1200 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1200 = 117.12 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1200 = 18 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1200 = 29.4 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 164.52 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1200 - 164.52 = 1035.48 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 1035.48 * 9% = 93.19 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 1035.48 * 7,75% = 80.25 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1200 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 164.52 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1200 zł - 164.52 zł - 111.25 zł = 924 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 924 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (924 * 7%) - 46,33 zł = 113.32 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 113.32 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 1035.48 * 7,75 % = 80.25 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 924 zł - 80.25 zł = 33 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1200 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 164.52 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 93.19 zł

  Zaliczka na podatek - 33 zł

  Wynagrodzenie netto: 1200 zł - 164.52 zł - 93.19 zł -33 zł = 909.29 zł

Umowa zlecenie

873.54
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 117.12 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 18 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 29.4 zł
Razem składki ZUS 164.52 zł
Koszty uzyskania 20% 207.096 zł
Podstawa opodatkowania 828 zł
Zaliczka na podatek 68.75 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 80.25 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 93.19 zł
Kwota netto (na rękę) 873.54 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 1037 zł

Umowa o dzieło

1036.8
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1200 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1098 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 1036.8 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1200 zł
Podstawa opodatkowania 600 zł
Koszty uzyskania 600 zł
Podatek do US 17% 102 zł
Kwota netto (na rękę) 1098 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1200 zł
Podstawa opodatkowania 240 zł
Koszty uzyskania 960 zł
Podatek do US 17% 163.2 zł
Kwota netto (na rękę) 1036.8 zł

Umowa B2B

976
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1200 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 976 Sprawdzenie działania: 976 netto * 23% = 224 (to nasza kwota VAT) 976 netto + 224 VAT = 1200 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1200 zł
Podatek VAT 23 % 224
Kwota netto 976 zł

  Frazy powiązane:

 • 1200 brutto ile to netto
 • 1200 brutto ile to netto 2015
 • 1200 brutto ile to netto 2016
 • 1200 brutto
 • 1200 brutto ile to netto 2017
 • 1200 zł brutto ile to netto
 • 1200 brutto ile netto
 • 1200 ile to netto
 • ile to jest 1200 brutto
 • 1200 brutto ile to netto umowa o prace
 • 1200brutto ile to netto
 • podatek od 1200
 • 1/3 etatu od 2020
 • netto z 1200 zlotych
 • wynagrodzenie netto od 1200
 • 1200 brutto to ile netto
 • brutto 1200 ile netto
 • 1200 zl brutto ile to netto
 • 1200 brutto pół etatu ile to netto
 • jaki jest podatek brutto z kwoty 1200

Najciekawsze: