11807 zł brutto, ile to netto?

 

8391.32 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1152.3632 zł
Składka rentowa 177.105 zł
Składka chorobowa 289.2715 zł
Składka zdrowotna 916.94 zł
Zaliczka na podatek 880 zł

8593.91 zł
netto (na rękę)

10201 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1152.3632 zł
Składka rentowa 177.105 zł
Składka chorobowa 289.2715 zł
Składka zdrowotna 916.94 zł
Zaliczka na podatek 677.41zł

10201.248 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1605.752 zł

9599 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2208 zł

Umowa o pracę

8391.32
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11807 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11807 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11807 = 1152.3632 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11807 = 177.105 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11807 = 289.2715 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1618.7397 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11807 - 1618.7397 = 10188.2603 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 10188.2603 * 9% = 916.94 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 10188.2603 * 7,75% = 789.59 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11807 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1618.7397 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11807 zł - 1618.7397 zł - 111.25 zł = 10077 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 10077 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (10077 * 7%) - 46,33 zł = 1669.33 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1669.33 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 10188.2603 * 7,75 % = 789.59 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 10077 zł - 789.59 zł = 880 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11807 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1618.7397 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 916.94 zł

  Zaliczka na podatek - 880 zł

  Wynagrodzenie netto: 11807 zł - 1618.7397 zł - 916.94 zł -880 zł = 8391.32 zł

Umowa zlecenie

8593.91
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1152.3632 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 177.105 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 289.2715 zł
Razem składki ZUS 1618.7397 zł
Koszty uzyskania 20% 2037.65206 zł
Podstawa opodatkowania 8151 zł
Zaliczka na podatek 677.41 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 789.59 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 916.94 zł
Kwota netto (na rękę) 8593.91 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 10201 zł

Umowa o dzieło

10201.248
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11807 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10803.405 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 10201.248 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11807 zł
Podstawa opodatkowania 5903.5 zł
Koszty uzyskania 5903.5 zł
Podatek do US 17% 1003.595 zł
Kwota netto (na rękę) 10803.405 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11807 zł
Podstawa opodatkowania 2361.4 zł
Koszty uzyskania 9445.6 zł
Podatek do US 17% 1605.752 zł
Kwota netto (na rękę) 10201.248 zł

Umowa B2B

9599
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11807 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9599 Sprawdzenie działania: 9599 netto * 23% = 2208 (to nasza kwota VAT) 9599 netto + 2208 VAT = 11807 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11807 zł
Podatek VAT 23 % 2208
Kwota netto 9599 zł