11800 zł brutto, ile to netto?

 

8386.82 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1151.68 zł
Składka rentowa 177 zł
Składka chorobowa 289.1 zł
Składka zdrowotna 916.4 zł
Zaliczka na podatek 879 zł

8588.94 zł
netto (na rękę)

10195 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1151.68 zł
Składka rentowa 177 zł
Składka chorobowa 289.1 zł
Składka zdrowotna 916.4 zł
Zaliczka na podatek 676.88zł

10195.2 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1604.8 zł

9593 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2207 zł

Umowa o pracę

8386.82
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11800 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11800 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11800 = 1151.68 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11800 = 177 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11800 = 289.1 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1617.78 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11800 - 1617.78 = 10182.22 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 10182.22 * 9% = 916.4 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 10182.22 * 7,75% = 789.12 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11800 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1617.78 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11800 zł - 1617.78 zł - 111.25 zł = 10071 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 10071 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (10071 * 7%) - 46,33 zł = 1668.31 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1668.31 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 10182.22 * 7,75 % = 789.12 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 10071 zł - 789.12 zł = 879 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11800 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1617.78 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 916.4 zł

  Zaliczka na podatek - 879 zł

  Wynagrodzenie netto: 11800 zł - 1617.78 zł - 916.4 zł -879 zł = 8386.82 zł

Umowa zlecenie

8588.94
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1151.68 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 177 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 289.1 zł
Razem składki ZUS 1617.78 zł
Koszty uzyskania 20% 2036.444 zł
Podstawa opodatkowania 8146 zł
Zaliczka na podatek 676.88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 789.12 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 916.4 zł
Kwota netto (na rękę) 8588.94 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 10195 zł

Umowa o dzieło

10195.2
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11800 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10797 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 10195.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11800 zł
Podstawa opodatkowania 5900 zł
Koszty uzyskania 5900 zł
Podatek do US 17% 1003 zł
Kwota netto (na rękę) 10797 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11800 zł
Podstawa opodatkowania 2360 zł
Koszty uzyskania 9440 zł
Podatek do US 17% 1604.8 zł
Kwota netto (na rękę) 10195.2 zł

Umowa B2B

9593
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11800 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 9593 Sprawdzenie działania: 9593 netto * 23% = 2207 (to nasza kwota VAT) 9593 netto + 2207 VAT = 11800 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11800 zł
Podatek VAT 23 % 2207
Kwota netto 9593 zł

  Frazy powiązane:

 • 11800 brutto
 • 11800 brutto ile to netto
 • 11800 brutto ile to jest netto
 • 11800 zl ile to netto
 • 11800 netto ile to brutto
 • 2 % od 11800 oblicz
 • 11800 brutto ile to ntto
 • zarabiam w pracy 11800 brutto ile dostane na reke