1154 zł brutto, ile to netto?

 

876.17 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 112.6304 zł
Składka rentowa 17.31 zł
Składka chorobowa 28.273 zł
Składka zdrowotna 89.62 zł
Zaliczka na podatek 30 zł

840.34 zł
netto (na rękę)

997 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 112.6304 zł
Składka rentowa 17.31 zł
Składka chorobowa 28.273 zł
Składka zdrowotna 89.62 zł
Zaliczka na podatek 65.83zł

997.056 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 156.944 zł

938 zł
netto (na rękę)VAT 23% 216 zł

Umowa o pracę

876.17
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1154 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1154 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1154 = 112.6304 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1154 = 17.31 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1154 = 28.273 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 158.2134 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1154 - 158.2134 = 995.7866 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 995.7866 * 9% = 89.62 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 995.7866 * 7,75% = 77.17 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1154 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 158.2134 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1154 zł - 158.2134 zł - 111.25 zł = 885 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 885 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (885 * 7%) - 46,33 zł = 106.69 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 106.69 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 995.7866 * 7,75 % = 77.17 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 885 zł - 77.17 zł = 30 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1154 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 158.2134 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 89.62 zł

  Zaliczka na podatek - 30 zł

  Wynagrodzenie netto: 1154 zł - 158.2134 zł - 89.62 zł -30 zł = 876.17 zł

Umowa zlecenie

840.34
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 112.6304 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 17.31 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 28.273 zł
Razem składki ZUS 158.2134 zł
Koszty uzyskania 20% 199.15732 zł
Podstawa opodatkowania 797 zł
Zaliczka na podatek 65.83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 77.17 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 89.62 zł
Kwota netto (na rękę) 840.34 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 997 zł

Umowa o dzieło

997.056
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1154 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1055.91 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 997.056 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1154 zł
Podstawa opodatkowania 577 zł
Koszty uzyskania 577 zł
Podatek do US 17% 98.09 zł
Kwota netto (na rękę) 1055.91 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1154 zł
Podstawa opodatkowania 230.8 zł
Koszty uzyskania 923.2 zł
Podatek do US 17% 156.944 zł
Kwota netto (na rękę) 997.056 zł

Umowa B2B

938
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1154 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 938 Sprawdzenie działania: 938 netto * 23% = 216 (to nasza kwota VAT) 938 netto + 216 VAT = 1154 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1154 zł
Podatek VAT 23 % 216
Kwota netto 938 zł

  Frazy powiązane:

 • 1154 brutto ile to netto
 • 1154 netto ile to brutto

Najciekawsze: