1150 zł brutto, ile to netto? na umowie o pracę

868.03
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę brutto z netto przy:

 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1150 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1150 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1150 = 112.24 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1150 = 17.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1150 = 28.175 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 157.665 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1150 - 157.665 = 992.335 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 992.335 * 9% = 89.31 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 992.335 * 7,75% = 76.91 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1150 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 157.665 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1150 zł - 157.665 zł - 111.25 zł = 881 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 881 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (881 * 18%) - 46,33 zł = 112.25 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 112.25 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 992.335 * 7,75 % = 76.91 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 881 zł - 76.91 zł = 35 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1150 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 157.665 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 89.31 zł

  Zaliczka na podatek - 35 zł

  Wynagrodzenie netto: 1150 zł - 157.665 zł - 89.31 zł -35 zł = 868.03 zł


  Frazy powiązane:

 • 1150 brutto ile to netto
 • 1150 brutto ile to netto 2016
 • 1150 zl brutto
 • 1150 brutto ile to netto student
 • 1150 brutto ile to na rękę
 • umowa zlecenie 1150 brutto
 • ile to 1150 brutto na umowe o prace
 • 1150 brutto ile to netto 2017
 • 1150 zl brutto ile to netto
 • umowa o pracę na pół etatu 1150 brutto ile to netto
 • 1150 brutto ile yo netto
 • premia o wysokosci 1150 brutto ile to jest netto
 • 1150 w firmie panstwowej ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1150/
 • www 1150brutto-ile netto pl
 • mam 1150 brutto a nettob to ile
 • 1150 złotych brutto ile to netto
 • obliczanie zus przy 1150zl
 • 1150 brotto ile to netto
 • 1150 zl brutto na umowie o pol etatu

Najciekawsze: