1150 zł brutto, ile to netto?

 

874.03 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 112.24 zł
Składka rentowa 17.25 zł
Składka chorobowa 28.175 zł
Składka zdrowotna 89.31 zł
Zaliczka na podatek 29 zł

836.94 zł
netto (na rękę)

994 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 112.24 zł
Składka rentowa 17.25 zł
Składka chorobowa 28.175 zł
Składka zdrowotna 89.31 zł
Zaliczka na podatek 66.09zł

993.6 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 156.4 zł

935 zł
netto (na rękę)VAT 23% 215 zł

Umowa o pracę

874.03
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1150 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1150 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1150 = 112.24 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1150 = 17.25 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1150 = 28.175 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 157.665 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1150 - 157.665 = 992.335 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 992.335 * 9% = 89.31 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 992.335 * 7,75% = 76.91 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1150 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 157.665 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1150 zł - 157.665 zł - 111.25 zł = 881 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 881 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (881 * 7%) - 46,33 zł = 106.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 106.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 992.335 * 7,75 % = 76.91 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 881 zł - 76.91 zł = 29 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1150 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 157.665 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 89.31 zł

  Zaliczka na podatek - 29 zł

  Wynagrodzenie netto: 1150 zł - 157.665 zł - 89.31 zł -29 zł = 874.03 zł

Umowa zlecenie

836.94
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 112.24 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 17.25 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 28.175 zł
Razem składki ZUS 157.665 zł
Koszty uzyskania 20% 198.467 zł
Podstawa opodatkowania 794 zł
Zaliczka na podatek 66.09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 76.91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 89.31 zł
Kwota netto (na rękę) 836.94 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 994 zł

Umowa o dzieło

993.6
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1150 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1052.25 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 993.6 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1150 zł
Podstawa opodatkowania 575 zł
Koszty uzyskania 575 zł
Podatek do US 17% 97.75 zł
Kwota netto (na rękę) 1052.25 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1150 zł
Podstawa opodatkowania 230 zł
Koszty uzyskania 920 zł
Podatek do US 17% 156.4 zł
Kwota netto (na rękę) 993.6 zł

Umowa B2B

935
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1150 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 935 Sprawdzenie działania: 935 netto * 23% = 215 (to nasza kwota VAT) 935 netto + 215 VAT = 1150 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1150 zł
Podatek VAT 23 % 215
Kwota netto 935 zł

  Frazy powiązane:

 • 1150 brutto ile to netto
 • 1150 brutto ile to netto 2016
 • 1150 brutto
 • 1150 zl brutto
 • 1150 brutto ile to netto student
 • 1150 brutto ile to na rękę
 • 1150 zł brutto ile to netto
 • umowa zlecenie 1150 brutto
 • 1150 brutto ile to netto
 • ile to 1150 brutto na umowe o prace
 • 1150 brutto ile to netto 2017
 • 1150 zl brutto ile to netto
 • umowa o pracę na pół etatu 1150 brutto ile to netto
 • 1150 brutto ile yo netto
 • premia o wysokosci 1150 brutto ile to jest netto
 • 1150 w firmie panstwowej ile to netto
 • http://netto-brutto eu/brutto/1150/
 • www 1150brutto-ile netto pl
 • mam 1150 brutto a nettob to ile
 • pesja brutto 1150 zl ile to netto

Najciekawsze: