1140 zł brutto, ile to netto?

 

867.18 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 111.264 zł
Składka rentowa 17.1 zł
Składka chorobowa 27.93 zł
Składka zdrowotna 88.53 zł
Zaliczka na podatek 28 zł

829.42 zł
netto (na rękę)

985 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 111.264 zł
Składka rentowa 17.1 zł
Składka chorobowa 27.93 zł
Składka zdrowotna 88.53 zł
Zaliczka na podatek 65.76zł

984.96 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 155.04 zł

927 zł
netto (na rękę)VAT 23% 213 zł

Umowa o pracę

867.18
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1140 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1140 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1140 = 111.264 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1140 = 17.1 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1140 = 27.93 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 156.294 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1140 - 156.294 = 983.706 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 983.706 * 9% = 88.53 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 983.706 * 7,75% = 76.24 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1140 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 156.294 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1140 zł - 156.294 zł - 111.25 zł = 872 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 872 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (872 * 7%) - 46,33 zł = 104.48 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 104.48 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 983.706 * 7,75 % = 76.24 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 872 zł - 76.24 zł = 28 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1140 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 156.294 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 88.53 zł

  Zaliczka na podatek - 28 zł

  Wynagrodzenie netto: 1140 zł - 156.294 zł - 88.53 zł -28 zł = 867.18 zł

Umowa zlecenie

829.42
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 111.264 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 17.1 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 27.93 zł
Razem składki ZUS 156.294 zł
Koszty uzyskania 20% 196.7412 zł
Podstawa opodatkowania 787 zł
Zaliczka na podatek 65.76 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 76.24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 88.53 zł
Kwota netto (na rękę) 829.42 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 985 zł

Umowa o dzieło

984.96
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1140 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1043.1 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 984.96 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1140 zł
Podstawa opodatkowania 570 zł
Koszty uzyskania 570 zł
Podatek do US 17% 96.9 zł
Kwota netto (na rękę) 1043.1 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1140 zł
Podstawa opodatkowania 228 zł
Koszty uzyskania 912 zł
Podatek do US 17% 155.04 zł
Kwota netto (na rękę) 984.96 zł

Umowa B2B

927
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1140 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 927 Sprawdzenie działania: 927 netto * 23% = 213 (to nasza kwota VAT) 927 netto + 213 VAT = 1140 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1140 zł
Podatek VAT 23 % 213
Kwota netto 927 zł

  Frazy powiązane:

 • 1140 brutto ile to netto
 • kwota brutto 1140 = netto?
 • 1140 brutto ile netto
 • 1140 netto ile to brutto
 • 1140 brutto ile to netto
 • umowa zlecenie brutto 1140
 • świadczenie 1140 brutto to ile netto
 • 1140 brutto
 • umowa o dzieło 23%
 • 1140 99 oblicz netto zus
 • 1140 brutto premi ile to netto
 • brutto 2783 ile to netto oblicz
 • 1140 brutto netto
 • 1140 netto ile brutto
 • jak obliczyc 25%od kwoty 1140

Najciekawsze: