1120 zł brutto, ile to netto?

 

846.47 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 109.312 zł
Składka rentowa 16.8 zł
Składka chorobowa 27.44 zł
Składka zdrowotna 86.98 zł
Zaliczka na podatek 33 zł

815.37 zł
netto (na rękę)

959 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 109.312 zł
Składka rentowa 16.8 zł
Składka chorobowa 27.44 zł
Składka zdrowotna 86.98 zł
Zaliczka na podatek 64.1zł

958.72 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 161.28 zł

911 zł
netto (na rękę)VAT 23% 209 zł

Umowa o pracę

846.47
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1120 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 1120 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 1120 = 109.312 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 1120 = 16.8 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 1120 = 27.44 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 153.552 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 1120 - 153.552 = 966.448 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 966.448 * 9% = 86.98 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 966.448 * 7,75% = 74.9 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 1120 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 153.552 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 1120 zł - 153.552 zł - 111.25 zł = 855 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 855 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 18%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (855 * 18%) - 46,33 zł = 107.57 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 107.57 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 966.448 * 7,75 % = 74.9 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 855 zł - 74.9 zł = 33 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 1120 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 153.552 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 86.98 zł

  Zaliczka na podatek - 33 zł

  Wynagrodzenie netto: 1120 zł - 153.552 zł - 86.98 zł -33 zł = 846.47 zł

Umowa zlecenie

815.37
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 109.312 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 16.8 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 27.44 zł
Razem składki ZUS 153.552 zł
Koszty uzyskania 20% 193.2896 zł
Podstawa opodatkowania 773 zł
Zaliczka na podatek 64.1 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 74.9 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 86.98 zł
Kwota netto (na rękę) 815.37 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 959 zł

Umowa o dzieło

958.72
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 1120 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 1019.2 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 958.72 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 1120 zł
Podstawa opodatkowania 560 zł
Koszty uzyskania 560 zł
Podatek do US 18% 100.8 zł
Kwota netto (na rękę) 1019.2 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 1120 zł
Podstawa opodatkowania 224 zł
Koszty uzyskania 896 zł
Podatek do US 18% 161.28 zł
Kwota netto (na rękę) 958.72 zł

Umowa B2B

911
kwota netto (na rękę)
Chciałeś obliczyc kwotę netto?

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 1120 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 911 Sprawdzenie działania: 911 netto * 23% = 209 (to nasza kwota VAT) 911 netto + 209 VAT = 1120 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 1120 zł
Podatek VAT 23 % 209
Kwota netto 911 zł

  Frazy powiązane:

 • http://netto-brutto eu/brutto/1120/
 • 1120 zł brutto ile to netto
 • 1120 brutto ile netto
 • 1120 brutto na zlecenie
 • 1120 brutto umowa o dzieło
 • 1120 brutto to ile nett uz
 • 1120 brutto netto
 • 1120 brutto
 • sladka 1120 zus ile za chorobowe
 • 1120 brutto to ile netto
 • 1120 brutto ile to netto
 • zwrot podatku od kwoty 1120 koszty
 • 1120 brutto ile
 • 1120 brutto ile to netto bez zus
 • 1120 bruttoumowa zlecenie
 • 1120 brutto ile zlecenie
 • 1120 netto ile to brutto

Najciekawsze: