11000 zł brutto, ile to netto?

 

7822.63 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 1073.6 zł
Składka rentowa 165 zł
Składka chorobowa 269.5 zł
Składka zdrowotna 854.27 zł
Zaliczka na podatek 815 zł

8006.25 zł
netto (na rękę)

9504 zł
dla studenta (na rękę)

Składka emerytalna 1073.6 zł
Składka rentowa 165 zł
Składka chorobowa 269.5 zł
Składka zdrowotna 854.27 zł
Zaliczka na podatek 631.38zł

9504 zł
netto (na rękę)Składka emerytalna 0 zł
Składka rentowa 0 zł
Składka chorobowa 0 zł
Zaliczka na podatek 1496 zł

8943 zł
netto (na rękę)VAT 23% 2057 zł

Umowa o pracę

7822.63
kwota netto (na rękę)
 • Jak dokładnie obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie o pracę?

 • Posłużymy się przykładem:

  Pani Ania otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 11000 zł brutto.
  Pensja jest w stałej wysokości, bez dodatkowych świadczeń. Pani Ania mieszka w miejscowości, w której znajduje się jej zakład pracy.

 • 1. Ustalamy wynagrodzenie brutto

  Wynagrodzenie brutto to: 11000 zł
 • 2. Obliczamy składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika

  Obliczamy składkę na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, odejemujemy je od wynagrodzenia brutto:
  • składka emerytalna: 9,76% * 11000 = 1073.6 zł
  • składka rentowa: 1,5% * 11000 = 165 zł
  • składka chorobowa: 2,45% * 11000 = 269.5 zł
  Razem składki na ZUS wynoszą: 1508.1 zł
 • 3. Obliczamy składkę zdrowotną

  Po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne wychodzi nam: Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne: 11000 - 1508.1 = 9491.9 zł

  Następnie obliczamy składkę zdrowotną - jej stawka to 9%, ale tylko 7,75% podlega odliczeniu.

  Składka zdrowotna w całości: 9491.9 * 9% = 854.27 zł

  Składka zdrowotna podlegająca odliczeniu: 9491.9 * 7,75% = 735.62 zł

 • 4. Obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy

  Podstawę opodatkowania obliczamy poprzez odjęcie od wynagrodzenia brutto składek na ubezpieczenia społeczne, oraz kosztów uzyskania przychodu. Kwota kosztów uzyskania przychodu w naszym przykładzie to 111.25 zł (pracownik mieszka i pracuje w tej samej miejscowości).

  Wynagrodzenie brutto: 11000 zł

  Kwota składek na ubezpieczenia społeczne: 1508.1 zł

  Koszty uzyskania przychodów: 111.25 zł

  Podstawa opodatkowania: 11000 zł - 1508.1 zł - 111.25 zł = 9381 zł, zaokrąglamy do pełnej liczby: 9381 zł

  Obliczamy podatek wg stawki 17%, oraz odejmujemy kwotę wolną od podatku. Kwota wolna w wymiarze miesięcznym na rok 2016: 556,02 zł / 12 miesięcy = 46,33 zł

  Podatek należny: (9381 * 7%) - 46,33 zł = 1551.01 zł

  Odliczamy od podatku kwotę składki zdrowotnej w wysokości 7,75%. Kwotę zaliczki na podatek dochodowy zaokrąglamy do pełenj liczby

  Podatek należny 1551.01 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu - 9491.9 * 7,75 % = 735.62 zł

  Zaliczka na podatek dochodowy - 9381 zł - 735.62 zł = 815 zł (po zaokrągleniu)

 • 5. Ustalamy wynagrodzenie netto

  Ustalamy wynagrodzenie netto odejmując od przychodu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatku.

  Wynagrodzenie brutto - 11000 zł

  Składki na ubezpieczenia społeczne - 1508.1 zł

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 854.27 zł

  Zaliczka na podatek - 815 zł

  Wynagrodzenie netto: 11000 zł - 1508.1 zł - 854.27 zł -815 zł = 7822.63 zł

Umowa zlecenie

8006.25
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie zlecenia?

Sposób wyliczenia różni się w zależności od tego, czy jesteś studentem do 26 roku życia. Jeśli tak, to wtedy nie ma obowiązku płacenia składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czyli w rezultacie więcej pieniędzy zostaje w kieszeni.

Obliczenia dla umowy zlecenia

Składka na ubezpieczenie emerytalne 9,76% 1073.6 zł
Składka na ubezpieczenie rentowe 1,5% 165 zł
Składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 2,45% 269.5 zł
Razem składki ZUS 1508.1 zł
Koszty uzyskania 20% 1898.38 zł
Podstawa opodatkowania 7594 zł
Zaliczka na podatek 631.38 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% 735.62 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 9,00% 854.27 zł
Kwota netto (na rękę) 8006.25 zł
Kwota netto dla studenta (na rękę) 9504 zł

Umowa o dzieło

9504
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć wynagrodzenie (kwotę netto z brutto) przy umowie o dzieło?

Posłużymy się przykładem – załóżmy, że mamy 11000 zł jako kwotę na dzieło. Ile przy różnych wariantach wypłacimy wykonawcy?
Mamy dwie możliwości:
1. Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich - w pierwszym przypadku kwota do wypłaty to 10065 zł
2. Umowa o dzieło bez przeniesienia praw autorskich - w drugim przypadku kwota do wypłaty to 9504 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Z przekazaniem praw autorskich
Kwota brutto 11000 zł
Podstawa opodatkowania 5500 zł
Koszty uzyskania 5500 zł
Podatek do US 17% 935 zł
Kwota netto (na rękę) 10065 zł

Obliczenia dla umowy o dzieło

Bez przekazania praw autorskich
Kwota brutto 11000 zł
Podstawa opodatkowania 2200 zł
Koszty uzyskania 8800 zł
Podatek do US 17% 1496 zł
Kwota netto (na rękę) 9504 zł

Umowa B2B

8943
kwota netto (na rękę)

Jak obliczyć kwotę netto z brutto przy umowie firma-firma?

W uproszczeniu: kwotę brutto 11000 dzielimy przez „1,23” (23% podatku VAT) i wychodzi nam kwota netto 8943 Sprawdzenie działania: 8943 netto * 23% = 2057 (to nasza kwota VAT) 8943 netto + 2057 VAT = 11000 brutto

Obliczenia dla umowy firma-firma (VAT)

Kwota brutto 11000 zł
Podatek VAT 23 % 2057
Kwota netto 8943 zł

  Frazy powiązane:

 • 11000 brutto ile netto
 • 11000 brutto ile to netto 2015
 • 11 tys brutto ile to netto
 • 11000 brutto
 • 11000 netto ile to brutto
 • 11 tys brutto
 • 11000 netto
 • 11 00 zł brutto ile to jest netto
 • 11000 brutto ile to netto 2016
 • 11 000 brutto
 • 11000brutto ile to netto
 • 11000 brutto ile to jest netto kalkulator
 • 11000 brutto ile to netto 2018
 • 11000 brutto ile to netto 2017
 • 11 tys brutto ile netto
 • 11000 ile to jest netto
 • https://netto-brutto.eu/brutto/11000
 • http://netto-brutto eu/brutto/11000/
 • ile netto jest 63 tys brutto
 • 110000 brutto

Najciekawsze: